Letselschade

Schadebegroting letselschade

Voor een schadebegroting bij letselschade vergelijken we de werkelijkheid met de hypothetische situatie waarin de schadeveroorzakende situatie zich niet heeft voor gedaan. Uitgangspunt is dat alle schade van het

Voor een schadebegroting bij letselschade vergelijken we de werkelijkheid met de denkbeeldige situatie zonder ongeval. In de praktijk betekent schadebegroting bij letselschade vooral dat u de kosten en uitgaven die het gevolg zijn van een ongeluk netjes bijhoudt. Voor het begroten, berekenen en claimen van letselschade schakelt u meestal gratis een deskundige in. Een letselschade advocaat legt uw schade voor u vast in een schadestaat.

Uitgangspunten schadebegroting letselschade

Veel schadeposten begroten we door uw uitgaven bij elkaar op te tellen. Denk bijvoorbeeld aan autoschade, medische kosten of reis- en parkeerkosten. Voor schaposten als affectieschade, huishoudelijke hulp en een daggeldvergoeding voor ziekenhuisverblijf kijken we naar standaardbedragen uit richtlijnen. Andere schadeposten zoals inkomensschade en pensioenschade worden berekend. De belangrijkste uitgangspunten bij de schadebegroting zijn:

 • De begroting van schade geschiedt op de manier die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is;
 • Is (nauwkeurige) berekening van schade niet mogelijk dan wordt de schade geschat;
 • Rechters kunnen toekomstige schade begroten aan de hand van de goede en kwade kansen en de redelijke verwachtingen voor de toekomst;
 • Bij het berekenen van toekomstige schade van blijvend letsel mogen geen strenge eisen worden gesteld aan het bewijs van de schade.
Schadebegroting letselschade, schade begroten letselschade

Immateriële schadebegroting

De vergoeding voor immateriële schade bestaat uit smartengeld. Voor de begroting van immateriële schade kijken we naar smartengeld dat is betaald in vergelijkbare gevallen. We kijken hierbij naar de persoon van het slachtoffer en de gevolgen die het letsel voor deze persoon heeft. Aan de hand van een vergelijking bepalen we hoeveel smartengeld redelijk is in het specifieke geval.

Schadebegroting inkomensschade

Inkomensschade of verlies aan verdienvermogen is bij letselschade vaak de grootste schadepost. Voor het begroten van inkomensschade kijken we naar het daadwerkelijke inkomen en het hypothetische inkomen zonder ongeval. In de begroting zijn ook de carrièreperspectieven van belang. Denk bijvoorbeeld aan toekomstige promoties. De schadebegroting voor minderjarigen met letsel wijkt af van de normale begroting van inkomensschade, omdat er in dat geval weinig zekerheden zijn over de mogelijke toekomstige inkomsten van de minderjarige.

Inkomensschade moet bovendien worden gekapitaliseerd. Dit betekent dat we berekenen welk bedrag nu de toekomstige schade dekt. Hiervoor gebruiken we de rekenrente.

Schadebegroting door een deskundige

Bij veel schade is het inschakelen van een deskundige vereist. Bijvoorbeeld een medisch deskundige om te adviseren over de beperkingen en te verwachten ontwikkelingen bij letsel. De deskundige is soms ook een garagehouder, makelaar of aannemer. In sommige gevallen is een offerte een gebruikelijke manier om schade te begroten. Autoschade stellen we vaak vast aan de hand van een offerte van een schadeherstelbedrijf/autogarage. Voor de begroting van schade aan een woning of bedrijfspand is een offerte van een aannemer meestal het uitgangspunt.

Schadebegroting vaste bedragen

Voor sommige soorten schade is een richtlijn met een standaard vergoeding of bedrag vastgesteld. Bijvoorbeeld de vergoeding voor affectieschade, overlijdensschade en de vergoeding van studievertraging. In sommige gevallen kan het slachtoffer wel de daadwerkelijke schade claimen als deze hoger is dan het standaard bedrag.

Wat als schadebegroting niet mogelijk is?

Als schade niet kan worden begroot, wordt deze geschat. De rechter heeft een vergaande vrije bevoegdheid om de schade vast te stellen/te schatten.

Bespreek uw schadevergoeding

Het claimen en begroten van letselschade is niet altijd eenvoudig. Het bespreken van uw schade geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op met een specialist. Belo naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief