Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding en te hard rijden

Aanrijding en te hard rijden: Voor een schadevergoeding na een aanrijding kijken we altijd of betrokkenen te hard rijden / de maximum snelheid overtreden. Bepaalde verkeerssituaties vragen bovendien om het aanpassen van de snelheid onder de maximum toegestane snelheid. Ook onder de maximum snelheid is het dus mogelijk na een aanrijding wordt vastgesteld dat er te hard is gereden.

Verkeersfouten geven vaak de doorslag met betrekking tot het beoordelen van de aansprakelijkheid na een verkeersongeluk. Te hard rijden draagt vrijwel altijd bij aan het ontstaan van een aanrijding en de ernst van de gevolgen van een aanrijding.

De letselschade praktijk handelt schade af. Na een ongeluk met letsel heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding. Om een schadevergoeding te eisen moet de aansprakelijkheid vaststaan. De aansprakelijkheid na een aanrijding beoordelen we aan de hand van de geldende verkeersregels. De maximum snelheid, voorrangsregels, de gordelplicht en alle andere verkeersregels maken het verkeer veiliger. Overtreding van een verkeersregel waardoor een aanrijding ontstaat, betekent ook dat we schuldig zijn aan het ontstaan van schade en letsel. Voor een schadevergoeding zijn verkeersfouten daarom belangrijk.

Aanrijding en snelheidsovertreding

Bij het vaststellen van het recht op schadevergoeding na een verkeersongeluk kijken we alleen naar relevant verkeersgedrag. Verkeersfouten die niet bijdragen aan een ongeluk zijn voor de aansprakelijkheid niet van belang. Overschrijding van de maximum snelheid draagt echter vrijwel altijd bij aan een ongeluk. De schade van het ongeluk is groter bij hogere snelheid. Bovendien draagt te hard rijden vrijwel altijd bij aan het ontstaan van het ongeluk. Weggebruikers zien elkaar later en de hoge snelheid verlaagt de reactietijd.

aanrijding te hard rijden, aanridjing snelheidsovertreding, te hard gereden aanrijding, maximum snelheid overschreden auto ongeluk

Bewijs aanrijding en te hard rijden

Voor een schadevergoeding bewijst de eiser dat er recht bestaat op een schadevergoeding. Bewijs van de snelheid van een voertuig is niet altijd makkelijk te leveren. In een verkeersanalyse kan aan de hand van remsporen de snelheid van een voertuig worden vastgesteld. Meestal komt bewijs van de snelheid waarmee een voertuig reed voor een aanrijding echter van getuigen. Het vaststellen van de snelheid van een rijdende auto met het blote oog is niet makkelijk. Getuigen spreken elkaar vaak tegen als het om de snelheid van een voertuig gaat. Bewijs dat een bestuurder te hard reed voor een aanrijding is dan ook niet altijd te leveren.

Aanrijding maximaal toegestane snelheid

De maximum snelheid zegt niet altijd iets over hoe hard we mogen rijden. Als de maximum snelheid 80 km/uur is, rijdt u soms toch te hard als u 80 km/uur rijdt. De maximum snelheid is namelijk afhankelijk van de omstandigheden. Althans weggebruikers moeten hun snelheid constant aanpassen aan de omstandigheden. Weggebruikers mogen namelijk geen hinder of een gevaarlijke situatie veroorzaken. Dat u de maximaal toegestane snelheid aanhield, betekent daarom niet altijd dat u niet te hard reed.

Eigen schuld aanrijding en te hard rijden

Bij letselschade eist een partij een schadevergoeding. De wederpartij, althans meestal zijn of haar aansprakelijkheidsverzekeraar, verzet zich tegen de eis. Veel ongevallen ontstaan door twee of meer weggebruikers. Beide partijen dragen daarom vaak ieder een deel van de schade. Aansprakelijkheid drukken we daarom uit in percentages. Het deel van de schade dat een slachtoffer zelf veroorzaakt, noemen we eigen schuld. De schade die door eigen schuld ontstaat, betaalt de tegenpartij niet.

Gratis een schadevergoeding laten claimen

De kosten van onze dienstverlening betaalt de aansprakelijke verzekeraar in de meeste gevallen. U betaalt dan ook geen voorschot. Het krijgen van een rechtvaardige schadevergoeding is zo wel erg makkelijk. Bel naar 0800 – 44 55 000 , stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het contactformulier hier onder in. Als u uw gegevens achterlaat nemen wij contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief