Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding oranje verkeerslicht

Hoe beoordelen we een aanrijding bij een oranje verkeerslicht? Bijvoorbeeld een kopstaartbotsing bij plotseling remmen als het licht op oranje springt of een aanrijding als een bestuurder gas bij geeft om door oranje te rijden.

Oranje stoplichten spelen regelmatig een rol in letselschadeclaims. In de praktijk zien wij twee soorten aanrijdingen bij een oranje verkeerslicht:

 • Botsingen als een voertuig nog snel door het oranje licht rijdt, en;
 • Achter aanrijdingen als een auto stopt voor een oranje verkeerslicht en de achter op komende automobilist niet op tijd remt.

Aanrijding na doorrijden bij oranje verkeerslicht

Als het verkeerslicht oranje wordt, zijn er twee opties. Doorrijden of stoppen. Doorrijden bij oranje licht is alleen toegestaan als stoppen niet meer mogelijk is. Gas geven om het stoplicht te passeren voordat het licht rood wordt, is een verkeersovertreding als stoppen mogelijk is. Bij een aanrijding kan een rechter hier rekening mee houden. In veel gevallen gaat het gasgeven voor oranje ook samen met een snelheidsovertreding. Ook snelheidsovertredingen spelen een rol bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een aanrijding bij oranje verkeerslicht.

Aanrijding oranje verkeerslicht, aanrtijding oranje stoplicht, wat betekent een oranje stopplicht, stoplichten wet, aanrijding oranje licht, hoelang blijft een stoplicht oranje

Achteraanrijding oranje verkeerslicht

Bij een achteraanrijding voor een oranje stoplicht is de achteraanrijder meestal aansprakelijk. Een weggebruiker moet voldoende afstand houden. Lukt het niet om op tijd te remmen en een aanrijding te voorkomen dan hield de bestuurder onvoldoende afstand. Dit is slechts anders als een bestuurder zeer plotseling en bruusk remt voor een oranje stoplicht. In dat geval kan ook de remmende bestuurder aansprakelijk zijn of dragen beide partijen een deel van de schade.

Oranje stoplicht is geel licht

In de wet wordt het oranje verkeerslicht aangeduid als geel licht. Rechters gebruiken in hun uitspraken gewoon de algemeen gebruikelijke term oranje verkeerslicht.

Artikel 68 RVV

In artikel 68 RVV (Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990) staat een beschrijving van het driekleurige verkeerslicht.

Art. 68 RVV Lid 1: Bij driekleurige verkeerslichten betekent:
a. groen licht: doorgaan;
b. geel licht: stop; voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;
c. rood licht: stop.

Wat betekent een oranje stoplicht?

Bij oranje licht moet een bestuurder stoppen, tenzij de bestuurder zo dicht bij het stoplicht is dat stoppen niet meer mogelijk is. Door oranje (geel) rijden terwijl stoppen nog kan, is een overtreding van artikel 68 lid 1 sub b RVV 1990.

Hoelang blijft een stoplicht oranje?

 • Op een recht doorgaande 50-kilometer weg duurt het oranje stoplicht 3.5 seconden;
 • Op een 60-kilometerweg duurt het oranje licht 4 seconden;
 • Is de maximum snelheid 70 kilometer per uur dan is het stoplicht 4.5 seconden oranje;
 • Als de maximum snelheid 80 kilometer per uur is, duurt het oranje licht 5 seconden.

Langer of kortere geeltijd

Verkeers- en veiligheidsdeskundigen verschillen van mening of langer oranje licht veiliger is. Enerzijds zijn er deskundigen die aangeven dat langer oranje zorgt voor meer bedenktijd. De bestuurder hoeft dan niet in een fractie van een seconde een beslissing te nemen. Volgens andere deskundigen zorgt een langere geeltijd er voor dat automobilisten eerder doorrijden. Langer oranje zou daarom meer gevaar opleveren.

Bewijslast aanrijding oranje stoplicht

Voor een letselschadevergoeding na een aanrijding is bewijs nodig. De eiser van een schadevergoeding moet aantonen dat de schade de schuld is van de tegenpartij. Na een aanrijding is het dan ook belangrijk om bewijs te hebben waaruit blijkt wat de kleur van de relevante verkeerslichten was tijdens en voorafgaand aan de aanrijding. Bij een aanrijding na een oranje stoplicht is het verstandig:

 • Foto’s te maken van de schade en de plaats van het ongeval;
 • Getuigen te vragen om contactinformatie en het opstellen van getuigenverklaringen;
 • Het schadeformulier zorgvuldig in te vullen.

Bezoek bovendien altijd uw huisarts als u letsel heeft. Een arts maakt een verslag van uw bezoek. Dit verslag is een belangrijk bewijsmiddel. Uit het verslag blijkt namelijk dat u gewond raakte en waar uw verwondingen uit bestonden.

Fasediagram stoplicht

Belangrijk bewijs na een aanrijding kan ook het zogenaamde fasediagram van het stoplicht zijn. Stoplichten zijn voorzien van sensoren. Deze sensoren, verstopt onder het wegdek, detecteren de ijzeren delen in auto’s fietsen en andere voertuigen. Door de sensoren weet het stoplicht dat er verkeer aankomt. De informatie van de sensoren en de stoplichten kan worden uitgelezen. Dit overzicht noemen we een fasediagram. Uit het fasediagram blijkt dus wanneer en van welke kant verkeer het stoplicht naderde en welke kleur het stoplicht had op verschillende momenten. U kunt een fasediagram opvragen bij de wegbeheerder. In de meeste gevallen is de wegbeheerder de gemeente.

Bespreek uw letselschade

Neem contact op om uw schade te bespreken. Onze specialisten helpen u direct verder. Zo weet u wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief