Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Metro ongeluk

Bij letselschade door een ongeluk in de metro is het metrobedrijf meestal aansprakelijk.

Bij personenvervoer in de metro heeft het metrobedrijf een zorgplicht. Passagiers moeten zonder schade met de metro reizen. Ontstaat er schade bij een val in de metro, door een aanrijding met de metro of door een val bij het in- of uitstappen van de metro dan betaalt het metrobedrijf meestal een schadevergoeding.

Bij letselschade schakelt u in de meeste gevallen gratis een letselschade advocaat in. U kunt uw schade na een ongeval in de metro dus gratis voor u laten afhandelen.

Aansprakelijkheid metro ongeluk

In artikel 8:105 BW staat dat bij het kopen van een vervoersbewijs voor de metro een overeenkomst wordt gesloten tussen de passagier en het metrobedrijf. Dit noemen we een vervoersovereenkomst. Op grond van de vervoersovereenkomst heeft het metrobedrijf een zorgplicht. Het metrobedrijf moet alle maatregelen nemen om de passagier veilig en zonder schade te vervoeren.

metro ongeluk, schadevergoeding metro, schadeclaim metro, metro ongeluk, letselschade metro

Artikel 8:105 en 8:102 BW

In artikel 8:105 BW staat dat een vervoerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een ongeval die een reiziger in verband met en tijdens het vervoer lijdt. Dit geldt voor de zogenaamde vervoerperiode gedurende welke de reiziger aan boord van het vervoermiddel verblijft. Bovendien valt het instappen en uitstappen hier ook onder (artikel 8:102 BW).

Tips metro ongeluk

Bezoek als u letselschade oploopt in de metro altijd zo snel mogelijk een arts. Hiermee kunt u bewijzen dat u gewond raakte in de metro en schade opliep.

Meldt letsel direct (en in ieder geval binnen 3 maanden) bij het vervoersbedrijf. Vraag getuigen om contactgegevens en om verklaringen. Zo legt u bewijs vast dat belangrijk is voor een succesvolle schadeclaim.

De schadeclaim op het metrobedrijf verjaart na drie jaar. Zorg daarom dat u niet te lang wacht met het claimen van uw schade na een ongeluk in de metro.

Val in de metro

Bent u gevallen in de metro en liep u daarbij letselschade op? Dan heeft u meestal recht op een schadevergoeding. Het vervoersbedrijf heeft in dat geval waarschijnlijk niet voldaan aan de zorgplicht, zodat er recht bestaat op een schadevergoeding.

Overmacht

Een vervoerder, zoals een metrobedrijf, is niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht. Dit betekent dat de metro bestuurder en de vervoersmaatschappij het ongeluk onmogelijk hadden kunnen voorkomen. Een beroep op overmacht door een vervoerder is niet vaak succesvol.

Val bij in of uitstappen metro

Artikel 8:102 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van de vervoerder ook ziet op het in en uitstappen. Voor de aansprakelijkheid bij een val bij het in- en uitstappen en uitstappen van de metro kijken we naar een heel beperkte periode. Alleen als er sprake is van een beweging om in of uit de metro te stappen is er sprake van instappen of uitstappen. De periode voor of na het in- en uitstappen die de reiziger doorbrengt op het perron valt hier niet onder.

Verschil aanrijding tram en metro

Een tram neemt deel aan het verkeer. Een metro rijdt op een afgesloten traject en komt niet in contact met ander weggebruikers/verkeer. Bij een aanrijding van een voetganger met een metro is een beroep op artikel 185 WVW uitgesloten. Een passagier op het perron die wordt aangereden, kan dus geen beroep doen op de zogenaamde 50% regel in artikel 185 WVW.

Schadevergoeding metro ongeval

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die ontstaan bij een ongeval. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld beschadigde eigendommen, medische kosten, verlies aan verdienvermogen, reis- en parkeerkosten en hulp in de huishouding.

Daarnaast bestaat er bij een metro ongeluk recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, leed en afname van levensplezier. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Advocaat metro ongeluk

Het bespreken van uw letselschade na een ongeluk met de metro geeft u direct inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Onze specialisten helpen u graag verder. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief