Letselschade

Uitbetaling letselschade

Voorafgaand aan de uitbetaling van letselschade moet er veel geregeld, afgesproken of afgedwongen worden. De uitbetaling van de letselschadevergoeding kan lang op zich laten wachten. Uiteraard is de termijn afhankelijk van de ernst van het letsel.

Voorafgaand aan het ontvangen van een letselschadevergoeding, of een voorschot, moet de aansprakelijkheid zijn erkend door de wederpartij. Dit betekent dat de wederpartij erkent dat zij verplicht is uw schade te betalen.

Wanneer letselschade wordt uitbetaald is lastig te voorspellen. Over het algemeen zal de uitbetaling langer op zich laten wachten als het letsel ernstiger is. Voordat een letselschadezaak kan worden uitbetaald moet er sprake zijn van een medische eindsituatie. Dit betekent dat er medisch geen veranderingen meer worden verwacht. Uitbetaling van letselschade vindt dus pas plaats als de medische situatie van het slachtoffer stabiel is. Op dat moment is het mogelijk om vast te stellen welke blijvende gevolgen letsel op de toekomst van het slachtoffer heeft.

De termijn waarbinnen een letselschadezaak wordt afgehandeld is dus sterk afhankelijk van het herstel van het slachtoffer. Voorafgaand aan het sluiten van een eindregeling kan een slachtoffer voorschotten krijgen. De uitbetaling van het overeengekomen letselschade bedrag kan vervolgens ineens of in termijnen plaatsvinden.

Hoe lang duurt uitbetaling letselschade?

Bij omvangrijke letselschade wordt vaak een beding opgenomen in de vaststellingsovereenkomst waarin partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Dit betekent dat partijen geen vorderingen meer hebben op elkaar. Als na het tekenen van een overeenkomst met finale kwijting uw schade groter blijkt dan waarmee bij het sluiten van de overeenkomst rekening is gehouden kan u voor de schade geen vergoeding meer krijgen. Het is dus niet altijd verstandig om letselschade snel af te handelen.

Bij licht letsel, letsel dat binnen 6 maanden restloos herstelt, mag een verzekeraar op grond van de Richtlijn Licht Letsel geen finale kwijting bedingen in een letselschaderegeling. De letselschade uitbetaling kan bij licht letsel dus op korte termijn plaatsvinden.

Belangrijker dan de afronding van uw letselschadezaak is dat er geen financiële problemen ontstaan door het letsel. Voorafgaand aan de uitbetaling van uw letselschade vergoeding kunt u daarom voorschotten krijgen. Door voorschotten kunt u uw lopende kosten voldoen.

Betaling ineens

Partijen komen meestal in onderhandeling tot een letselschadevergoeding. Ook over de uitbetaling van de letselschadevergoeding kunnen partijen afspraken maken. Er kan ineens een bedrag worden betaald of in termijnen.

Indien letselschade ineens wordt uitbetaald, ontvangt het letselschadeslachtoffer vaak een groot geldbedrag. Het is in dat geval belangrijk dat alle consequenties van het ontvangen van het bedrag helder en inzichtelijk zijn. Mogelijk is het verstandig een financieel adviseur in te schakelen. Onze specialisten zullen u eventueel doorverwijzen.

Betaling in termijnen

Naast uitbetaling van een bedrag ineens kan letselschade in termijnen worden uitbetaald. Uw letselschadespecialist zal u adviseren over welke wijze van uitbetaling voor u het meest gunstig is.

Termijn uitbetaling letselschade

In de Gedragscode Behandeling Letselschade zijn regels opgenomen waar letselschaderegelaars zich aan moeten houden. Naleving is in de praktijk vaak lastig. U kunt er niet zonder meer vanuit gaan dat de regels worden gevolgd. In gedragsregel 7 van de code is een regel vastgelegd over de uitbetaling van letselschade.

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt:

Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld en een schadepost is erkend, moet de verzekeraar op grond van de Gedragsregel 7 die schade binnen 14 dagen uitbetalen. De 14 dagen regel geldt ook voor een voorschot op de letselschade. Een voorschot moet binnen 14 dagen op uw bankrekening staan.

Wettelijke rente

Als de aansprakelijkheid voor letselschade vaststaat, heeft een verzekeraar belang bij het uitbetalen van de schade. Over de letselschadevergoeding betaalt de aansprakelijke partij wettelijke rente. De wettelijke rente rekenen we vanaf het moment waarop de schade ontstaat tot de uitbetaling. Door tijdige uitbetaling van letselschade en voorschotten voorkomt een verzekeraar dat de wettelijke rente oploopt.

Advies en overleg

Ontvang advies van een specialist over uw letselschade. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel om uw vragen te stellen. Of maak een afspraak. Bel 0800-4455000 of gebruik het onderstaande contactformulier.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Sinds 1995 is HIJINK Letselschade advocaten en letselschadespecialisten gespecialiseerd in de afhandeling van letsel- en overlijdensschade.

  Iedere letselschade-expert of advocaat heeft specialisatie-opleidingen voltooid en ruime ervaring. mr. Oscar Hijink is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Daarnaast zijn onze specialisten aangesloten bij de NIVRE, NIS en het Nationaal Keurmerk Letselschade (voorheen Register Letselschade). Zo krijgt u de best denkbare juridische ondersteuning bij de schadebehandeling. Onze advocaten kunnen u bovendien bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure.

  Wij werken landelijk en komen graag naar u toe.

  Bel vrijblijvend en gratis 0800-4455000

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief