Letselschade

Letselschade uitkering

Bij letselschade heeft u in veel gevallen recht op uitkering van een schadevergoeding.

Liep u letsel op door toedoen van een ander? Dan is de kans groot dat u recht heeft op uitkering van een letselschadevergoeding. Professionele bijstand bij het claimen van een letselschade uitkering is meestal gratis. U kunt een uitkering bij letselschade daarom kosteloos voor u laten claimen.

Wanneer heeft u recht op een letselschade uitkering?

Om recht te hebben op een letselschade uitkering moet de aansprakelijkheid vaststaan. Om het recht op uitkering van letselschade aan te tonen, is bewijs nodig. U moet in de meeste gevallen aantonen dat uw tegenpartij uw schade veroorzaakte. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat uw tegenpartij een verkeersfout maakte waardoor een aanrijding ontstond. De bewijslast is afhankelijk van de schade oorzaak. Voor een uitkering na een arbeidsongeval bewijst u bijvoorbeeld alleen dat u tijdens uw werk gewond raakte.

Een letselschade uitkering claimen

Om een letselschade uitkering te claimen, moet u de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u een brief stuurt waarin u aangeeft:

 • Hoe uw schade is ontstaan;
 • Welke schade u heeft geleden;
 • Waarom de veroorzaker hiervoor aansprakelijk is;
 • En dat u de veroorzaker aansprakelijk stelt en verzoekt om de schade te vergoeden.

Verstuur de aansprakelijkstelling aangetekend en bewaar een kopie.

letselschade uitkertingt, letselschaade uitkering claimen, hoogte letselschade uitkering

Waaruit bestaat een letselschade uitkering?

De letselschade uitkering bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Voor de immateriële schade, die bestaat uit leed, pijn en afname van levensvreugde krijgt u smartengeld. De materiële schade bestaat uit alle schade en kosten. Voorbeelden van schade posten zijn:

 • Verlies van inkomen, bijvoorbeeld loon, maar ook bonussen, overurentoeslagen en vakantiegeld;
 • Medische kosten, inclusief het eigen risico en niet vergoedde behandelingen;
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Studievertraging;
 • Hulp in en om het huis, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of bij tuin- en woningonderhoud;
 • Kinderopvang;
 • Uitlaatservice voor een hond;
 • Woningaanpassing, denk bijvoorbeeld aan een traplift of aangepaste badkamer.

Hoe hoog is de letselschade uitkering?

Uitgangspunt bij de uitkering van een letselschadevergoeding is dat het slachtoffer in een situatie wordt gebracht alsof het schadeveroorzakende feit zich nooit heeft voorgedaan. Alle kosten en schade die als gevolg van een ongeval ontstaan, komen daarom voor vergoeding in aanmerking. Naast de kosten en schade betaalt de aansprakelijke partij ook smartengeld.

Wanneer wordt letselschade uitgekeerd?

De uitkering van een letselschadevergoeding duurt soms lang. Voor de uitkering moeten partijen een overeenkomst sluiten. Lukt het partijen niet om afspraken te maken over de hoogte van de uitkering dan is een oordeel van een rechter noodzakelijk. In afwachting van de einduitkering betaalt de aansprakelijke partij voorschotten.

Letselschade uitkering en sociale voorzieningen

De uitkering van letselschade heeft mogelijk gevolgen voor de aanspraak op sociale voorzieningen zoals uitkeringen en toeslagen. De uitkering van letselschade heeft dus mogelijk gevolgen voor uitkeringen. Het is daarom bij uitkering van een schadevergoeding belangrijk om alle gevolgen van de uitkering te overzien. Dit voorkomt dat u een uitkering of toeslag moet terugbetalen.

Letselschadevergoeding bespreken

Bespreek uw recht op een schadevergoeding met een specialist. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief