Letselschade

Richtlijn licht letsel

Richtlijn licht letsel: De Letselschade Raad heeft voor licht letsel een richtlijn opgesteld. De richtlijn bepaalt dat licht letsel, letsel is dat binnen 6 maanden restloos herstelt. Het doel van de richtlijn is om de afhandeling van lichte letselschadegevallen makkelijker te maken.

Als letsel binnen 6 maanden zonder complicaties herstelt, kan de richtlijn licht letsel worden toegepast voor het vaststellen en claimen van een letselschadevergoeding. In de richtlijn staan normbedragen voor het smartengeld, een stappenplan voor de afhandeling en regels over bevoorschotting en het verlenen van finale kwijting.

Richtlijn licht letsel

Wat is licht letsel?

Onder de richtlijn vallen de volgende letselschade gevallen:

 • Het letsel geneest restloos binnen 6 maanden. Er treden geen complicaties op. Van restloos genezen letsel is ook sprake als er normale niet ontsierende littekens achterblijven;
 • Het letsel leidt niet tot arbeidsongeschiktheid of slechts tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 • Na verloop van 6 maanden zijn geen medische controles of behandelingen meer noodzakelijk.

Voorbeelden licht letsel

U kunt bij licht letsel onder andere denken aan de volgende soorten letsel:

 • Oppervlakkige verwondingen waarbij geen zenuwen zijn beschadigd;
 • Brandwonden van de eerste of tweede graad;
 • Kneuzingen en blauwe plekken;
 • Verzwikkingen;
 • Eenvoudige botbreuken;
 • Nierkneuzingen, miltscheuren en klaplongen;
 • Gebitsschade die met maximaal drie behandelingen te herstellen is.

Voorlopige toepassing richtlijn

Als onduidelijkheid bestaat over de vraag of letsel onder de toepassing van de richtlijn valt, is voorlopige toepassing mogelijk. Als de richtlijn wordt toegepast is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) niet van toepassing.

Afhandeling licht letsel

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief smartengeld beschrijft de wijze waarop de letselschade afgehandeld wordt en welke termijnen er gelden. Het stappenplan voor de afhandeling is als volgt:

 • Melding van de letselschade bij de aansprakelijke verzekeraar;
 • Binnen twee weken na de melding hebben slachtoffer en verzekeraar telefonisch of persoonlijk contact. Het contact is met name bedoeld om de verzekeraar in staat te stellen alle relevante informatie te verzamelen;
 • Binnen drie maanden na de melding neemt de verzekeraar een standpunt in over de aansprakelijkheid;
 • Als het herstelproces van het slachtoffer is afgerond doet de verzekeraar een voorstel voor de afhandeling;
 • Als het slachtoffer en de verzekeraar een regeling sluiten, betaalt de verzekeraar binnen 4 weken het afgesproken bedrag uit.

Finale kwijting

De verzekeraar mag geen finale kwijting vragen bij de afhandeling van lichte letselschade op grond van de richtlijn. Bij finale kwijting verklaren partijen dat zij geen vorderingen meer op elkaar hebben. Als finale kwijting is verleend, is een letselschadezaak afgesloten. Doordat geen finale kwijting wordt verlangd en verleend, kunnen partijen terugkomen op de schaderegeling. De letselschade zaak wordt dus niet definitief afgehandeld.

Voorschot letselschadevergoeding licht letsel

Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de aansprakelijke partij een voorschot op de schadevergoeding betalen. Hiervoor moet wel duidelijkheid bestaan over de schadeposten. Het slachtoffer kan door het letselschade voorschot zijn lopende kosten voldoen. Voorschotten voorkomen daarom financiële problemen.

Smartengeld

Ook voor de toekenning van smartengeld bij licht letsel bevat de richtlijn normbedragen. Bekijk onze pagina over smartengeld bij licht letsel voor inzicht in uw smartengeldclaim op grond van de Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld.

Schakel een specialist in

Bij letselschade kan juridische hulp zeer welkom zijn. De aansprakelijke partij betaalt de kosten van juridische hulp. Uw rechtshulp is daarom meestal kosteloos en kan het verschil maken tussen uw schade vergoed krijgen en uw eigen schade dragen. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief