Smartengeld bij licht letsel wordt vastgesteld aan de hand van de Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld). Voor letsel dat binnen 6 maanden restloos geneest, bevat de richtlijn smartengeld bedragen.

De in de Richtlijn Licht Letsel inclusief smartengeld opgenomen smartengeld bedragen voor licht letsel, zijn door de Letselschade Raad opgesteld aan de hand van uitspraken van de rechter over smartengeld. Een letselschade advocaat zal ook uw smartengeldclaim berekenen door eerder toegekende smartengeld bedragen te vergelijken. De richtlijn geeft dus weer wat in de jurisprudentie is vastgesteld. De richtlijn geeft snel en overzichtelijk inzicht in de toekenning van smartengeld bij licht letsel.

Wat is licht letsel

Voor de toepassing van de richtlijn is van belang wat licht letsel is. De richtlijn is alleen van toepassing als er sprake is van licht letsel. Er is sprake van licht letsel als letsel binnen 6 maanden restloos geneest zonder ontsierende littekens. Bij licht letsel treden geen complicerende factoren op.

Als de herstelperiode langer is dan 6 maanden is de richtlijn dus niet van toepassing.

Daarnaast kan de richtlijn voorlopig worden toegepast als de ernst van het letsel onduidelijk is.

De richtlijn bevat drie smartengeld categorieën. Zoals u ziet overlappen de categorieën elkaar. Het kan dan ook dat voor letsel met een herstelperiode van minder dan 2 maanden een hogere smartengeld bedrag wordt toegekend dan voor letsel met een herstelperiode van 4 maanden.

smartengeld licht letsel, smartegeld licht letsel, smartengeld lichtletsel,

Smartengeld licht letsel: Herstelperiode tot 2 maanden

Een smartengeld bedrag tot € 875,– bij oppervlakkig en beperkt letsel waarvoor de herstelperiode ongeveer 2 maanden is. Voor deze categorie kunt u denken aan letsel dat bestaat uit schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en littekens die niet ontsierend zijn.

Herstelperiode 2 tot 4 maanden

Een smartengeld bedrag van € 575,– tot € 1.725,– voor letsel dat (kort) medisch of therapeutisch is behandeld. Het letsel in deze categorie heeft een herstelperiode van 4 tot 6 maanden. Het letsel waaraan u kunt denken bij deze categorie is bijvoorbeeld een whiplash met restloos herstel, een lichte hersenschudding, forse verzwikkingen of verstuikingen of gebroken ribben. Het letsel in deze categorie kan tevens leiden tot enkele dagen arbeidsongeschiktheid.

Herstelperiode 4 tot 6 maanden

Een smartengeld bedrag van € 1.150,– tot € 2.125,– voor letsel met een herstelperiode tot 6 maanden. Ook voor deze categorie geldt dat er sprake moet zijn van restloos herstel. Vaak zal medische of therapeutische behandeling noodzakelijk zijn. Het letsel waar u aan kunt denken bij deze categorie zijn bijvoorbeeld ‘eenvoudige’ botbreuken. Het is ook mogelijk dat het letsel tot een periode van arbeidsongeschiktheid leidt.

Advies bij letselschade

Het krijgen van smartengeld bij licht letsel moet worden afgedwongen. Een letselschade advocaat kan u helpen een schadevergoeding te krijgen bij letsel. Door juridische bijstand bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van uw letsel weet u zeker dat u voor al uw schade een rechtvaardige vergoeding krijgt. Bel 0800-44 55 000 voor een vrijblijvend gesprek of om een afspraak te maken.

Relavante informatie

Letselschadevergoeding|Letselschade door een verkeersongeval|Whiplash letsel

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres