Letselschade

Letselschade aanvragen

Wilt u een schadevergoeding aanvragen voor letselschade? Er zijn verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld door een aansprakelijkstelling, in de strafzaak tegen een verdachte, overheidsvoorzieningen of bij een eigen verzekeraar.

Wij krijgen regelmatig de vraag waar mensen hun letselschade kunnen aanvragen. Dit gebeurt in de meeste gevallen door het aansprakelijk stellen van de veroorzaker of verantwoordelijke partij. Ook een strafrechter kan een schadevergoeding toewijzen in de strafzaak tegen de veroorzaker van de schade. Daarnaast is het mogelijk dat de schade wordt vergoed door een voorzieningen van de overheid, het Waarborgfonds Motorverkeer of een afgesloten verzekering.

Voor het aanvragen van een letselschadevergoeding schakelt u kosteloos een jurist in. Als u gewond raakt bij een ongeval mag u uw schade op kosten van de tegenpartij laten afhandelen door een professional.

Hoe kan ik letselschade aanvragen?

Om een schadevergoeding te vragen bij letselschade moet u de veroorzaker aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u de veroorzaker schriftelijk vraagt om uw schade te vergoeden. Stuur hiervoor een aangetekende brief of e-mail, zodat u bewijs heeft van het versturen. Beschrijf ook waarom de tegenpartij uw schade moet betalen en waaruit uw schade bestaat. Na de aansprakelijkstelling onderhandelen partijen meestal over de hoogte van de schadevergoeding. Alleen als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, krijgt u een schadevergoeding. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst, kan een rechter een schadevergoeding toewijzen.

letselschade aanvragen, aanvraag letselschade, letselschadevergoeding aanvragen, aanvragen letsel schade
Het aanvragen van letselschade begint met een aansprakelijkstelling.

Wat is belangrijk voor een aanvraag bij letselschade?

 • Bezoek altijd uw huisarts: Hiermee legt u de opgelopen verwondingen vast. Informatie van een arts is onmisbaar voor een succesvolle schadeclaim;
 • Verzamel bewijs: Vraag ooggetuigen om contactgegevens (en een verklaring), vul een schadeformulier in na een aanrijding, maak foto’s, zijn er camera beelden?;
 • Leg uw schade en kosten vast: Maak een overzicht van misgelopen inkomsten, betaalde schade en alle andere uitgaven, bewaar facturen en bonnen, bespreek eventuele uitgaven bij voorkeur eerst met een letselschade specialist.

Letselschade aanvragen strafzaak

In een strafproces kan een slachtoffer een schadevergoeding vragen door zich te voegen. De letselschade aanvraag wordt dan gelijktijdig met de strafzaak behandeld. De strafrechter bepaalt in dat geval of een schadevergoeding wordt toegewezen. Groot voordeel van het vragen van een schadevergoeding bij de strafrechter is dat het zeer eenvoudig is en dat de overheid de schadevergoeding (deels) voorschiet. Als de dader niet kan betalen, betaalt de overheid.

Letselschade uitkering van de overheid aanvragen

Andere aanvragen bij letselschade zijn de sociale voorzieningen waarop een beroep kan worden gedaan. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en vergoedingen voor bijvoorbeeld woningaanpassing of hulp in de huishouding op grond van de WMO.

Daarnaast zijn er collectieve schaderegelingen waar u een schadevergoeding kunt aanvragen. Bijvoorbeeld de collectieve schaderegelingen voor slachtoffers van het werken met Chroom-6, de toeslagenaffaire, seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en voormalig mijnwerkers.

Waarborgfond Motorverkeer

Bij schade veroorzaakt door een motorrijtuig zonder bekende eigenaar of schade veroorzaakt\met een onverzekerd voertuig kan een slachtoffer een schadevergoeding aanvragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het waarborgfonds is bedoeld voor gevallen waarin het slachtoffer geen WAM-verzekeraar aansprakelijk kan stellen. Het slachtoffer moet daarom ook aantonen dat moeite is gedaan om de schade te verhalen op de veroorzaker.

Letselschade bij eigen verzekeraar aanvragen

Als u gewond raakt is het ook altijd verstandig de dekking van uw eigen verzekeringen te beoordelen.

Het is echter wel belangrijk om voorzichtig te zijn bij de vergoeding van letselschade door de eigen verzekeraar. Het belang van de verzekerde is een hoge vergoeding. De verzekeraar betaalt het liefst zo weinig mogelijk. Zorg daarom dat u bij een aanvraag bij uw eigen verzekeraar weet wat uw rechten zijn op grond van de verzekeringspolis.

Kosten letselschade aanvragen

De wet bepaalt dat schade ook bestaat uit de kosten die gemaakt worden om de schade vergoed te krijgen. Als u een belangenbehartiger inschakelt dan betaalt de aansprakelijke veroorzaker de kosten. Voor slachtoffers met letselschade is letselschade aanvragen daarom meestal helemaal gratis.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief