Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding door remmen voor een dier op de weg

Als een aanrijding ontstaat door het plotseling remmen voor een dier op de weg is van belang of het remmen een verkeersnoodzaak is. Bij kleine dieren is plotseling remmen vaak geen verkeersnoodzaak. Voor het recht op een schadevergoeding is daarnaast van belang of het dier een eigenaar heeft.

Een bestuurder remt voor een dier op de weg. Door het plotselinge remmen ontstaat een achter aanrijding. Wie betaalt in dat geval de autoschade en letselschade? Doorslaggevend is of remmen een verkeersnoodzaak is. Of er sprake is van een verkeersnoodzaak om te remmen beoordelen we aan de hand van het gevaar dat de mogelijke aanrijding met het dier veroorzaakt.

Verkeersnoodzaak remmen voor een dier op de weg

Er is sprake van een verkeersnoodzaak als het dier het noodzakelijk maakt voor de bestuurder om snelheid te minderen of tot stilstand te komen. Uit de rechtspraak blijkt dat de verkeersnoodzaak van het voorkomen van een aanrijding met een dier op de weg mede afhankelijk is van de ernst van de door het remmen te vermijden aanrijding. Een kat op de weg is geen verkeersnoodzaak. Een aanrijding met een overstekend poes, konijn of eend levert voor de bestuurder vaak weinig gevaar op. Plotseling op de rem gaan staan is dan onvoorzichtig en levert direct gevaar op voor verkeer achter het remmende voertuig.

Een groep ganzen op de weg levert wel een verkeersnoodzaak op. Een aanrijding met een overstekende ree, hert, paard of rund is meestal ook gevaarlijk voor de bestuurder en andere verkeersgebruikers. In die gevallen is er wel vaak sprake van een verkeersnoodzaak. Als remmen noodzakelijk is en er ontstaat een kop-staartbotsing dan betaalt de achterste bestuurder de schade.

Aanrijding door remmen voor een dier op de weg

Langzaam remmen voor een dier is niet onrechtmatig

Bij de beoordeling van een aanrijding kijken we altijd naar alle omstandigheden. Bij de bovenstaande gevallen gaan we uit van een plotselinge noodzaak om te remmen. Een kat of hond die achter een auto vandaan de weg op schiet. Een ree die vanuit het bos plotseling de weg oversteekt. Als een automobilist langzaam afremt om een familie eenden over te laten steken en voldoende rekening houdt met andere weggebruikers is de bestuurder niet aansprakelijk voor een aanrijding.

Uiteraard zijn ook hierbij weer uitzonderingen te bedenken. Bijvoorbeeld als iemand op een onoverzichtelijke kruising vlak na een bocht een auto tot stilstand brengt of op een andere gevaarlijke plek. Welke weggebruiker de gevaarlijke situatie tot stand brengt, is altijd belangrijk om het recht op een schadevergoeding vast te stellen.

Voldoende afstand houden

Artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) bevat een belangrijke regel over afstand houden in het verkeer. De afstand tussen weggebruikers moet voldoende zijn om op tijd tot stilstand te komen. Rijdt de achterliggende auto een voorganger aan dan betaalt de achterste automobilist of bestuurder de schade. Bij de aansprakelijkheid voor veel kop-staartbotsingen geeft deze verkeersregel de doorslag.

Aanrijding door uitwijken voor een dier op de weg

Daarnaast kan een aanrijding ontstaan als iemand door het uitwijken voor een dier op de weg op de verkeerde weghelft terechtkomt of plotseling van rijbaan wisselt. Een bestuurder die uitwijkt voor een dier is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Dit is anders als het gaat over huisdieren of andere dieren met een eigenaar, zoals een paard of een koe. In dat geval kan de eigenaar van een dier aansprakelijk zijn voor de schade.

Aanrijding door een huisdier op de weg

Huisdieren hebben een eigenaar. De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt. Als een hond ontsnapt, de weg op rent en een aanrijding veroorzaakt dan is de eigenaar aansprakelijk. Ook een paard of loslopend of ontsnapt vee kan een aanrijding veroorzaken. Huisdieren zijn vaak meeverzekerd in een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De verzekeraar van een hondeneigenaar betaalt meestal de schade van een aanrijding met een hond of ander huisdier.

De eigenaar en de bedrijfsmatig gebruiker van een dier zijn aansprakelijk voor de schade. Bij huisdieren kunt u bijvoorbeeld denken aan een hondentrainer of hondenuitlaatservice. Maar denk ook aan de manege of een boer als bedrijfsmatig gebruiker van vee. In sommige gevallen zijn zowel de eigenaar als de gebruiker aansprakelijk. Na een aanrijding met een dier is het belangrijk de aansprakelijkheid mogelijkheden goed in kaart te brengen. Soms biedt een van beide aansprakelijke partijen een grotere kans om de schade succesvol te verhalen.

Schade aanrijding door dier op de weg claimen

De eiser van een letselschadevergoeding bewijst het recht op een schadevergoeding. U toont voor een succesvolle schadeclaim de aansprakelijkheid van de andere weggebruiker aan. Dit betekent dat duidelijk blijkt dat u schade opliep door een verkeersfout of onvoorzichtigheid van een ander. Daarom is het van belang direct na een aanrijding bewijs vast te leggen. Bewijs bestaat meestal uit getuigenverklaringen, het schadeformulier en foto’s. Bekijk ook onze letselschade tips om uw kans op een scahdevergoeding te vergroten.

Gratis rechtshulp bij letsel

Neem contact op met 0800 – 44 55 000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief