Letselschade

Letselschade afkopen

Letselschade afkopen betekent dat de tegenpartij een afgesproken bedrag betaalt voor alle kosten en schade van uw letsel.

Letselschade laten afkopen betekent dat niet de volledige omvang van de schade wordt vastgesteld. De aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, schat de geleden en te lijden schade en doet op grond hiervan een afkoopvoorstel. Dit voorstel houdt in dat u eenmalig een bedrag ontvangt.

Of het verstandig is om in te stemmen met een voorstel tot afkoop van letselschade is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Inzicht in uw letselschade is belangrijk om een voorstel op waarde te beoordelen. Als u een letselschade advocaat heeft ingeschakeld, krijgt u altijd advies over een afkoop voorstel van uw tegenpartij.

Letselschade afkopen

De voordelen van het afkopen van letselschade zijn:

 • U krijgt snel een letselschadevergoeding;
 • Geen langdurige letselschadeprocedure;
 • U kunt uw aandacht volledig op uw herstel richten.

De nadelen van het afkopen van letselschade zijn:

 • Een voorstel tot afkoop van letselschade is vaak (te) laag;
 • De voorgestelde afkoopsom dekt vaak niet alle schade;
 • Onverwachte en ongedekte kosten komen voor uw eigen rekening;
 • Na aanvaarding van de afkoopsom is de zaak afgehandeld en kunt u niet meer terugkomen op de gesloten overeenkomst.

Letselschade afkopen of niet?

Wij willen u adviseren niet te snel in te stemmen met een voorstel om uw letselschade af te kopen.

Als u schade lijdt kan de aansprakelijke partij voorstellen de schade af te kopen. De lange duur van een letselschadeprocedure is vaak een reden om in te stemmen met een voorstel van een verzekeraar. Vaak krijgt u een voorschot op de letselschadevergoeding. Dit zorgt ervoor dat u geen financiële problemen krijgt. Dat er direct een geldbedrag wordt betaald, hoeft dus geen overweging te zijn om in te stemmen met een voorstel om letselschade af te kopen. Door een voorschot op de schadevergoeding af te dwingen, komt er geld beschikbaar voor uw lopende kosten.

In gevallen waarin de bewijspositie van een slachtoffer slecht is, kan instemmen met een voorstel van een verzekeraar verstandig zijn. Sommige voorstellen om letselschade af te kopen zijn gunstig voor het slachtoffer. Het voorstel dekt in sommige gevallen de schade en het afkopen van de schade voorkomt een procedure.

Of het verstandig is om in te stemmen met een voorstel om letselschade af te kopen, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Stem dus niet te snel in met een voorstel. Laat het voorstel voor afkoop van letselschade bij voorkeur beoordelen door een specialist.

Whiplash schadevergoeding laten afkopen

Whiplash letsel is een goed voorbeeld van de onvoorspelbaarheid van toekomstige schade. Pas geruime tijd na het ongeval kunnen whiplash klachten merkbaar zijn. De schade en beperkingen van het letsel hoeven niet direct duidelijk te zijn na een ongeval. Letsel is vaak gecompliceerd en onvoorspelbaar.

Letselschade wordt in de regel pas afgehandeld als er een medische eindtoestand is. Dit betekent dat er medisch geen verandering meer wordt verwacht. Het letselschade traject kan door het wachten op een medische eindtoestand veel tijd in beslag nemen.

Het risico van het afhandelen van letselschade voor een medische eindtoestand is dat niet alle schade duidelijk is en de schade door het slachtoffer zelf wordt gedragen. Wees daarom voorzichtig met een voorstel om uw whiplash schade af te kopen.

Overleg en advies

Heeft u letsel opgelopen en wilt u de hulp van een ervaren deskundige inschakelen? Of heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem contact op via 0800-4455000. Tijdig juridische bijstand inschakelen, helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief