Letselschade

Hulp bij letselschade

Onze hulp bij letselschade bestaat uit het afhandelen van uw schade met de aansprakelijke partij. Door onze hulp in te schakelen krijgt u zonder kosten en moeite een rechtvaardige schadevergoeding.

Wij helpen mensen om zonder kosten een schadevergoeding te krijgen na een ongeval. De kosten van onze hulp bij letselschade zijn namelijk een deel van uw schade. Daarom schakelt u gratis een deskundige in om uw schade voor u te regelen. Een rechtvaardige schadevergoeding betekent voor veel slachtoffer een erkenning van hun leed en is belangrijk voor de verwerking. U bent bij ons zeker dat u bij letselschade de beste hulp ontvangt die u kunt krijgen.

Onze hulp bij letselschade

Onze hulp bij letselschade bestaat onder andere uit:

 • onderzoek naar de oorzaak van een ongeval;
 • bewijsverzameling;
 • beoordelen welke partij schuldig is bij een ongeval;
 • afhandeling van schade;
 • smartengeld claimen;
 • onderhandelen en procederen;
 • schade berekening;
 • coördineren en organiseren van medisch advies en expertises;
 • arbeidsrechtelijke bijstand bij letselschade.

Neem contact op om u goed te laten voorlichten. Een eerste gesprek is altijd gratis. En geheel vrijblijvend. U krijgt direct helderheid over uw situatie en mogelijkheden.

Hulp bij letselschade

Waarom hulp inschakelen bij letselschade

Hulp bij letselschade is vaak kosteloos. De tegenpartij betaalt meestal de kosten voor juridische hulp. Kosteloze hulp van een deskundige maakt het krijgen van een eerlijke schadevergoeding makkelijker. Een schadevergoeding krijgt u vaak niet zonder moeite. U moet bewijs leveren van het ongeluk en alle schade. Bij schade is uw tegenpartij bovendien vaak een stugge verzekeraar. U moet een schadevergoeding daarom vaak afdwingen.

Vorderingen verjaren. U heeft na verloop van tijd geen recht meer op een schadevergoeding. Stil zitten bij letselschade is daarom gevaarlijk. Regel uw schade daarom zo snel mogelijk.

Wij helpen onder ander mensen met letselschade door de volgende oorzaken:

Letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en gemiste inkomsten. Voorafgaand aan de slotbetaling, de eindafrekening, betaalt de aansprakelijk partij voorschotten op de schade. De uitbetaling van letselschade volgt als de medische situatie stabiel is. Op dat moment kunnen we de volledige schade berekenen.

Een aansprakelijke verzekeraar stelt vaak voor om letselschade af te kopen. Dit betekent dat u eenmalig een bedrag krijgt en verder nergens recht op hebt. Wees voorzichtig! Schakel hulp in om het afkoop voorstel te laten beoordelen.

Smartengeld

Een deel van de letselschadevergoeding is smartengeld. Een vergoeding voor immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan leed, pijn, ongemak, onzekerheid en depressieve gevoelens. Voor het berekenen van smartengeld gebruiken we smartengeld voorbeelden uit andere zaken. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de invloed die het letsel op uw leven heeft. Ook een voorschot op het smartengeld is mogelijk bij letselschade.

Procederen – het voordeel van een advocaat

Een letselschade advocaat kan namens u naar de rechter gaan. Veel letselschadebureaus schakelen een advocaat voor u in als de zaak hierom vraagt. Daarom adviseren wij u om bij schade direct een advocatenkantoor in te schakelen. Ook in onderhandelingen speelt de mogelijkheid om naar een rechter te gaan een grote rol. Uw tegenpartij weet dat u met een advocaat een stevige stok achter de deur heeft. U heeft met een advocaat dus ook een betere onderhandelingspositie.

Bespreek uw letselschade

Wij helpen u graag direct verder. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief