Letselschade

Uitbetaling letselschade

Slotbetaling letselschade

Slotbetaling letselschade: Een letselschadezaak eindigt meestal met een afspraak/overeenkomst tussen partijen. Bij de afhandeling bepalen partijen de hoogte van de slotbetaling aan de hand van de schade en de mate van aansprakelijkheid. Voorafgaand aan een slotbetaling ontvangt u voorschotten. De voorschotten worden op de eindafrekening in mindering gebracht.

De slotbetaling letselschade bestaat uit de overeengekomen letselschadevergoeding minus de verstrekte voorschotten. Partijen leggen afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staat welke bedrag verschuldigd is, welk bedrag er bij wijze van voorschot is voldaan en wat de hoogte van de slotbetaling is. Partijen leggen bovendien afspraken vast over de wijze van betaling en het moment van betaling.

Hoe hoog is de slotbetaling bij letselschade

De hoogte van de letselschadevergoeding stellen partijen meestal vast in onderhandelingen. De overgrote meerederheid van alle letselschadezaken wordt afgedaan zonder tussenkomst van een rechter. Aan de hand van de schadeposten wordt de materiële schade berekend. Ook immateriële schade/smartengeld maakt deel uit van de vergoeding. Erkende schadeposten en smartengeld worden vaak bij wijze van voorschot uitbetaald. Soms is het krijgen van een voorschot bijzonder lastig.

Slotbetaling letselschade

Aandachtspunten slotbetaling letselschade

Zorg dat u voor u zelf duidelijkheid heeft over de volgende punten alvorens een overeenkomst te sluiten over een slotbetaling bij letselschade:

 • Verlenen partijen elkaar finale kwijting? Is er een medisch of ander voorbehoud gemaakt? Kunt u nog terug komen op de regeling? Wat gebeurt er als uw schade in de toekomst hoger blijkt? Hoe wordt er omgegaan met een toekomstige verslechtering van uw gezondheid? Wat als u alsnog uw baan kwijt raakt?
 • Is er een belastinggarantie overeengekomen? Als de Belastingdienst belasting vordert over de betaling neemt de wederpartij deze betalingsverplichting dan op zich?
 • Ontvangt u een grote schadevergoeding dan is het verstandig om financieel advies te vragen. Laat u goed voorlichten over het beleggen en besteden van het bedrag. De schadevergoeding ziet ook op toekomstige schade. Verstandig omgaan met het ontvangen bedrag zorgt ervoor dat de vergoeding de schade ook daadwerkelijk dekt.

Afkopen letselschade

Bij een voorstel om letselschade af te kopen biedt een verzekeraar u een bedrag ineens aan. Deze betaling vergoedt alle schade. Uw letselschade is daarmee volledig afgehandeld. Wees voorzichtig met het accepteren van een afkoopvoorstel van een verzekeraar.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief