Aansprakelijkheid reisorganisatie bij letselschade

Aansprakelijkheid reisorganisatie bij letselschade: Voor letselschade die is opgelopen in het buitenland zijn de lokale regels van toepassing. Het verhalen van de schade is in dat geval vaak lastig vanwege de taal, de afstand en de lokale wetgeving.

Bij ongelukken in het buitenland verloopt de communicatie soms via een Nederlandse vertegenwoordiger van de aansprakelijke verzekeraar. Wel is het zo dat in beginsel de regelgeving van het land waarin het ongeval zich voordeed van toepassing is. Dit maakt het verhalen van schade of letselschade in het buitenland vaak tot een lastige en moeizame bezigheid. Als u een vakantie of reis heeft geboekt via een reisorganisatie of u werd vervoerd in een Nederlandse bus, dan bestaan er bijzondere aansprakelijkheidsregels. De schadevergoeding kan in voorkomende gevallen voor rekening van de reisorganisatie/touroperator komen.

Aansprakelijkheid reisorganisatie bij letselschade

Voor door reisorganisaties en reisbureaus aangeboden pakketreizen gelden speciale regels over de aansprakelijkheid. De reisorganisatie of touroperator kan onder omstandigheden worden aangesproken. Waardoor het letselschadeslachtoffer eenvoudig zijn schade kan verhalen.

Aansprakelijkheid pakketreis en reisovereenkomst

Titel 7A van boek 7 BW bevat bepalingen betreffende reisovereenkomsten. De wettelijke bepalingen zien op pakketreis overeenkomsten en andere gekoppelde reizen. Een pakketreis is een reisovereenkomst waarbij een reisorganisator zich tegenover zijn klant verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die onder meer een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat.
Als er schade ontstaat door een dienst (bijvoorbeeld busvervoerder, locatie van overnachting) die deel uitmaakt van het reispakket, dan kan de reisorganisatie aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid geldt dus bijvoorbeeld wel voor een voedselvergiftiging opgelopen door het eten in het hotel dat deel uitmaakt van het reispakket, maar niet voor een verkeersongeval met een zelf gehuurde scooter. Bij een pakketreis hoeft u dus niet zelf in contact te treden met de schadeveroorzakende partij. De reisorganisatie zal de schade kunnen verhalen op de schadeveroorzakende partij.

Gevallen waarin bij een pakketreis de schade kan worden verhaald op de touroperator of reisorganisatie:

 • Als de bus naar het hotel verongelukt en u materiële of letselschade oploopt;
 • Als u letselschade oploopt in uw hotelkamer, bijvoorbeeld doordat een deel van het plafond naar beneden komt;
 • Als u in het restaurant van het hotel een voedselvergiftiging oploopt.

De aansprakelijkheid van de reisorganisatie heeft als doel het vorderen van de geleden schade te vereenvoudigen voor de klant.

ANVR voorwaarden

De ANVR voorwaarden (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) bevatten ook regels over aansprakelijkheid van reisorganisaties. Op de website van de ANVR vindt u de voorwaarden van de ANVR. Bovendien zijn op de website van de ANVR handige overzichten beschikbaar van de rechten die u als afnemer van een reisproduct heeft.

Schade tijdig melden bij reisorganisatie

Eén voorwaarde voor de vergoeding van schade is dat deze tijdig wordt gemeld. Als u schade oploopt op vakantie moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven. Op grond van de wet moet u de schade  in ieder geval binnen drie maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis melden. Om discussie te voorkomen over de vraag of uw melding in behandeling moet worden genomen, raden wij u aan direct contact op te nemen met de reisorganisatie.

Aansprakelijkheid reisorganisatie bij letselschade hoogte schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid van de reisorganisatie vaststaat, zal de hoogte van de schade moeten worden aangetoond. Soms ontstaat er discussie over de hoogte van de schade. De schade die u lijdt moet worden aangetoond. Bij letselschade is dit ingewikkeld. Ook als u verlies aan arbeidsvermogen (inkomen) heeft, is dat niet eenvoudig. Verder zal bij het bepalen van de schadevergoeding rekening worden gehouden met afschrijving, dagwaarde en schadebeperkingsplicht.

Hulp bij schaderegeling

Schaderegeling kent verschillende valkuilen, zeker in het geval van aansprakelijkheid reisorganisatie bij letselschade. Allereerst zal aansprakelijkheid moeten komen vast te staan. Daarna zal moeten blijken dát de schade komt door het ongeval en hoe groot de schade is. Het is in deze gevallen altijd verstandig een schade-expert te raadplegen. U kunt hiervoor contact met HIJINK advocaten opnemen. Onze advocaten en juristen zijn u graag van dienst. Bel 0800-4455000 of laat uw gegevens achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief