Trap van paard: op de eigenaar van een paard rust een risicoaansprakelijkheid. Bij letselschade zal de bezitter aansprakelijk zijn voor de door het paard veroorzaakte letsel. Op grond van eigenschuld van het slachtoffer kan op deze hoofdregel een uitzondering worden gemaakt. 

Letselschade door trap van paard

Voor paarden en dieren geldt risicoaansprakelijkheid. De eigenaar/bezitter van het dier is aansprakelijk voor schade die door het dier wordt veroorzaakt. Bij risicoaansprakelijkheid is geen schuldvraag aan de orde. Op grond van de hoedanigheid als eigenaar bestaat aansprakelijkheid. De eigenaar hoeft derhalve geen verwijt te kunnen worden gemaakt. De verwijtbaarheid aan de Aansprakelijkheid hippisch rechtkant van het slachtoffer speelt wel mee. Indien er sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid zal een deel van de schade voor rekening van het slachtoffer blijven.

In het hippisch recht speelt aansprakelijkheid een grote rol. Indien u letsel oploopt door toedoen van een paard of indien u aansprakelijk wordt gesteld voor door uw paard veroorzaakte schade. Neem dan contact op met een specialist teneinde de aansprakelijkheid te beoordelen.
info@hijink.com0800 44 55 000

Trap van paard: minderjarige

In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland te Arnhem van 10 september 2018 kwam een zaak aan de orde waarin een 6 jarig meisje blijvend letsel oploopt door een trap van een paard. De moeder van het meisje verzoekt de rechtbank vast te stellen dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar dochter door onvoldoende toezicht en instructies te geven. Indien de moeder aansprakelijk is, kan zij de schade van haar dochter op haar eigen verzekering verhalen. De verzekeraar van de moeder verzet zich tegen de verzekeringsuitkering.
De rechtbank stelt vast dat het meisje gezien haar leeftijd een beperkt inzicht heeft in het inherente gevaar van paarden. Herhaalde instructies van de moeder aan de dochter om niet in de wei bij de paarden te komen worden als onvoldoende beschouwd. Gezien de geringe leeftijd waren de instructies onvoldoende om het ernstige gevaar dat de paarden veroorzaken te vermijden. De moeder heeft dus onrechtmatig gehandeld tegenover haar dochter en haar verzekeraar is gehouden de schade van haar dochter te voldoen.

Paard trapt paard

Niet alleen mensen maar ook dieren en voornamelijk paarden kunnen het slachtoffer worden van een trap van een paard. Indien beide paarden tijdens het ongeval bereden werden, zal ook de rol van de berijders aan de orde komen. De risico aansprakelijkheid van de bezitter van het paard kan worden beperkt door eigen schuld van het slachtoffer. Van een totale uitsluiting van aansprakelijkheid is echter niet snel sprake. Ook indien het paard dat geschopt wordt te dicht achter het schoppende paard wordt gemanoeuvreerd, blijft de eigenaar/bezitter aansprakelijk. In dat geval zal wel een mate van eigenschuld worden aangenomen bij de schade leidende partij.

Contact

Indien u vragen heeft over letselschade door een paardentrap, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. U kunt bellen met 0800-4455000 of gebruik maken van onderstaande contactbuttons.

info@hijink.com0800 44 55 000