Trap van paard aansprakelijkheid bij letselschade

Trap van paard: op de eigenaar van een paard rust een risico-aansprakelijkheid. Bij letselschade zal de bezitter aansprakelijk zijn voor de door het paard veroorzaakte letsel.

Op grond van eigen schuld van het slachtoffer van een trap van een paard kan op deze hoofdregel een uitzondering worden gemaakt.

Letselschade door trap van paard

Voor paarden en dieren geldt risico-aansprakelijkheid. De eigenaar/bezitter van het dier is aansprakelijk voor schade die door het dier wordt veroorzaakt. Bij risico-aansprakelijkheid is geen schuldvraag aan de orde. Op grond van de hoedanigheid van eigenaar bestaat de aansprakelijkheid. De eigenaar hoeft daarom geen verwijt te kunnen worden gemaakt. De verwijtbaarheid aan de kant van het slachtoffer speelt wel mee. Als er sprake is van toerekenbare verwijtbaarheid zal een deel van de schade voor rekening van het slachtoffer blijven. Het slachtoffer heeft in dat geval eigen schuld aan het ongeval.

In het hippisch recht speelt aansprakelijkheid een grote rol. Als u letselschade oploopt door toedoen van een paard of als u aansprakelijk wordt gesteld voor door uw paard veroorzaakte schade, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat of aansprakelijkheidsjurist om de aansprakelijkheid te beoordelen.

Trap van een paard, letselschade kind

In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland te Arnhem van 10 september 2018 kwam een zaak aan de orde waarin een 6 jarig meisje blijvende verwondingen oploopt door een paarden schop. De moeder van het meisje vraagt de rechtbank Arnhem vast te stellen dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar dochter door onvoldoende toezicht te houden en instructies te geven. Als de moeder aansprakelijk is, kan zij de schade van haar dochter op haar eigen verzekering verhalen. De verzekeraar van de moeder verzet zich tegen de aansprakelijkstelling en een verzekeringsuitkering.

De rechtbank Arnhem stelt vast dat het meisje gezien haar leeftijd een beperkt inzicht heeft in het inherente gevaar van paarden. Herhaalde instructies van de moeder aan de dochter om niet in de wei bij de paarden te komen, worden als onvoldoende beschouwd. Gezien de geringe leeftijd van het letselslachtoffer waren de gegeven instructies onvoldoende om het ernstige gevaar dat de paarden kunnen veroorzaken te vermijden. De moeder heeft dus onrechtmatig gehandeld tegenover haar dochter en haar verzekeraar is gehouden de schade van haar dochter te voldoen.

trap van paard, trap van een paard, paardentrap, letsel door trap van een paard, schadevergoeding trap van paard,

Paard trapt paard

Niet alleen mensen maar ook dieren en voornamelijk paarden kunnen het slachtoffer worden van een trap van een paard. Als beide paarden tijdens het ongeval bereden werden, zal ook de rol van de berijders aan de orde komen. De risico-aansprakelijkheid van de bezitter van het paard kan worden beperkt door eigen schuld van het slachtoffer. Van een totale uitsluiting van aansprakelijkheid is echter niet snel sprake. Ook als het paard dat geschopt wordt omdat te dicht achter het schoppende paard wordt gemanoeuvreerd, blijft de eigenaar/bezitter aansprakelijk. In dat geval zal wel een mate van eigen schuld worden aangenomen bij de schadelijdende partij.

Trap van paard en smartengeld

Ook het claimen van smartengeld is mogelijk bij letselschade door een schop van een paard. Smartengeld ziet op de schade die niet in geld is uit te drukken, de immateriële schade. Door de toekenning van smartengeld kunnen onder andere geleden pijn, angsten en verminderde levensvreugde worden vergoed. De hoogte van smartengeld wordt bepaald aan de hand van uitspraken van rechters in soortgelijke situaties, verwondingen en beperkingen.

Advocaat voor hippisch recht

Als u vragen heeft over letselschade door een paardentrap, bel onze advocaten of aansprakelijkheidsjuristen voor vrijblijvend advies. U kunt bellen met 0800-4455000 of gebruik maken van onderstaand contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief