Letselschade

Verjaring letselschade

Verjaring letselschade: Elke vordering heeft een verjaringstermijn. De vordering kan niet meer worden afgedwongen na afloop van de verjaringstermijn. De verjaringstermijn voor een letselschade claim is 5 of 20 jaar. Voor minderjarigen met letselschade gelden speciale regels voor de verjaring van een letselschadezaak.

Bij letselschade is stilzitten onverstandig. De letselschade vordering kan verjaren. Na afloop van de verjaringstermijn resteert een natuurlijke vordering. De vordering kan na afloop van de verjaringstermijn niet meer worden afgedwongen. De rechtsvordering vervalt. Een letselschadevergoeding eisen is niet meer mogelijk. Zorg daarom dat u de veroorzaker tijdig aansprakelijk stelt of laat stellen. Door spoedig na het ontstaan van het letsel een letselschadespecialist in te schakelen, voorkomt u dat uw letselschade verjaart.

Verjaring letselschade: de verjaringstermijn

Het verjaren van een vordering hangt samen met de rechtszekerheid. De verjaringstermijn voor letselschade en smartengeld is in de meeste gevallen vijf jaar nadat u bekend bent geworden met de schade. Deze verjaringstermijn heet de relatieve verjaringstermijn. Deze verjaringstermijn geldt als het slachtoffer bekend is met de schade en de aansprakelijk partij.

Naast de relatieve verjaringstermijn is er een absolute verjaringstermijn. De verjaringstermijn voor de gevallen waarin de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar niet geldt, is twintig jaar. De absolute of lange verjaringstermijn geldt in gevallen waarin niet is voldaan aan de vereisten voor de korte verjaringstermijn ofwel gevallen waarin het slachtoffer niet bekend is met de schade en de aansprakelijke partij.

Let op! Verjaringstermijnen kunnen verschillen. Het is altijd verstandig om de verjaring van uw letselschade claim te laten beoordelen door een letselschadedeskundige.

Wanneer ben je bekend met de schade en begint de verjaringstermijn te lopen

Voor de verjaring is het belangrijk om vast te stellen wanneer de verjaringstermijn begint. Wanneer iemand bekend is met zijn schade en met de aansprakelijke partij kan onderwerp zijn van discussie. In de rechtspraak zijn een aantal regels geformuleerd die gebruikt worden om vast te stellen wanneer een verjaringstermijn begint te lopen. Enkele aanknopingspunten uit de rechtspraak van de Hoge Raad zijn:

 • De verjaringstermijn begint te lopen als het slachtoffer in staat is een vordering in te stellen. Dit is de hoofdregel;
 • Absolute zekerheid over de schade en de aansprakelijk persoon is niet vereist. Een vermoeden is voldoende;
 • Van het slachtoffer wordt verwacht dat deze enig eenvoudig onderzoek uitvoert. Indien het slachtoffer dit nalaat kan hij niet met succes aanvoeren dat de bekendheid ontbrak;
 • Een gebrek aan juridische kennis van het slachtoffer staat het aanvangen van de verjaringstermijn niet in de weg. Als de juridische interpretatie van de zaak het slachtoffer niet duidelijk is, begint de verjaringstermijn dus gewoon te lopen.

Verjaring letselschade claim voor minderjarigen

Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn voor de letselschade claim te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig worden, ofwel vanaf de 18de verjaardag. Minderjarigen hebben dus meestal tot hun 23ste verjaardag de mogelijkheid om de letselschade te claimen.

Deze afwijkende regeling voor minderjarigen is ingevoerd om te zorgen dat kinderen niet gedupeerd worden als hun ouders nalaten om letselschade te claimen. De minderjarige met schade kan, nadat hij of zij meerderjarig is geworden, zelf de claim indienen als zijn of haar ouders dat tijdens de minderjarigheid hebben nagelaten.

Verjaring letselschade, verjaarde letselschade, termijn claimen letselschade, verjaren letselschade claim, verjaren letselschadevordering, verjaringstermijn letselschade, stuiten verjaring letselschade, verjaring letselschadezaak, verjaring medische fout, verjaringstermijn letselschade, verjaring letselschade, verjaringstermijn medische fout

Verjaringstermijn aansprakelijkheidsverzekeraar motorvoertuig

De WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) biedt de mogelijkheid om uw vordering rechtstreeks in te dienen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van een ongeval. Dit noemen we het rechtstreekse vorderingsrecht. De verjaringstermijn voor deze vordering is drie jaar. De bestuurder van het motorvoertuig kan wel aansprakelijk worden gesteld tot vijf jaar nadat het slachtoffer bekend geworden is met de schade.

Stuiting verjaring letselschade?

Verjaring van een letselschadezaak wordt gestuit door de mededeling dat u aanspraak maakt op vergoeding van uw schade. De verjaring wordt dan gestuit. Door een stuitingsbrief te sturen, brengt u de aansprakelijke partij op de hoogte van uw claim. Vermeld in de brief nadrukkelijk dat u de verjaring stuit. Geef ook aan dat u uw recht wilt behouden op betaling van smartengeld en wettelijke rente. Als de schadeveroorzakende partij de aansprakelijkheid erkent, wordt de verjaring ook gestuit.

Als u een verjaring wilt stuiten, doe dit dan per aangetekende brief en bewaar een afschrift van de brief. U stuit dan niet alleen de verjaring, maar u kunt ook bewijzen dat de letselschadevordering niet is verjaard en dat u de verjaring tijdig heeft gestuit.

Een belangenbehartiger zal het stuiten van de verjaring van u overnemen en de verjaring van uw letselschade vordering voorkomen. U hoeft zich dan geen zorgen te maken dat uw letselschade vordering verjaart.

Verjarings termijn medische fout

Bij medische fouten is vaak onduidelijk dat er een fout is gemaakt en dat er schade is ontstaan door de fout. In dergelijke gevallen kan het slachtoffer bijvoorbeeld bekend worden met de medische fout als de medische fout in een medische expertise wordt vastgesteld. Op dat moment vangt ook de verjaringstermijn aan voor het vorderen van de door de medische fout veroorzaakte letselschade. De relatieve verjaringstermijn van een medische fout is 5 jaar. De absolute verjaringstermijn van een medische fout is 20 jaar.

verjaring letselschade, verjaring smartengeld, verjaring schadeclaim, verjaren letselschade, verjaringstermijn letselschade, verjaring letselschade stuiten, verjaring letselschadezaak, verjaring medische fout, verjaringstermijn letselschade, verjaring letselschade, verjaringstermijn medische fout

Gevallen waarin een letselschadevordering niet verjaart

In sommige gevallen komt een wederpartij geen beroep toe op een verjaringstermijn. Bij letsel door asbest openbaart het letsel zich soms pas na het verstrijken van de absolute verjaringstermijn van 20 jaar. De redelijkheid en billijkheid staan dan aan verjaring van een letselschadezaak in de weg.

Ook als het slachtoffer niet in staat is een claim in te dienen, bijvoorbeeld bij letselschade door seksueel misbruik, vangt de verjaringstermijn aan vanaf het moment dat het slachtoffer in staat is een letselschadeclaim in te dienen. Door verdringing en schaamte kan het voor het misbruik slachtoffer niet mogelijk zijn om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade in een dergelijk geval.

Het is dus verstandig niet zomaar aan te nemen dat een letselschadevordering is verjaard. Het raadplegen en inschakelen van een deskundige belangenbehartiger is altijd verstandig.

Gratis bijstand van een letselschade advocaat

Laat uw letselschade claim beoordelen door een specialist en laat uw belangen behartigen door een specialist. U voorkomt daardoor dat uw letselschade vordering verjaart. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief