Stichting Processen Verbaal

Stichting Processen Verbaal: een Proces-verbaal opvragen na een aanrijding. Als de politie aanwezig is bij een verkeersongeval, wordt een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal noteert de politie haar bevindingen. Een maand na het ongeval kunnen betrokkenen het proces-verbaal opvragen bij de Stichting Processen-Verbaal.

In het proces-verbaal noteert een agent zijn waarnemingen, bijvoorbeeld waarnemingen over de toedracht van het ongeval, adresgegevens van betrokken en getuigen en verklaringen van betrokkenen en getuigen.

U krijgt ter plaatse geen afschrift van het proces-verbaal dat de politie opstelt. Ook na het ongeval wordt het proces-verbaal niet aan u toegezonden. U moet het proces-verbaal opvragen bij de Stichting Processen-verbaal als u het nodig heeft.

Wat is een proces-verbaal

Een proces-verbaal is een op papier gesteld verslag van een bevoegd ambtenaar. Bij een verkeersongeval stelt een politieagent het proces-verbaal op. Ook een officier van justitie, boswachter of conducteur stelt in voorkomende gevallen een proces-verbaal op. Aan een proces-verbaal komt grote bewijskracht toe. Een rechter gaat vrijwel altijd uit van de juistheid van een proces verbaal.

Hoe vraag ik een proces-verbaal op bij Stichting Processen Verbaal?

Het opvragen van een proces-verbaal kan op de website van de Stichting Processen Verbaal of door te bellen met de Stichting Processen Verbaal. De Stg Processen Verbaal vraagt een vergoeding voor het opvragen van een proces-verbaal. Daarnaast is belangrijk dat u de reden voor het opvragen moet aangeven. Een proces-verbaal wordt niet zomaar aan een ieder verstrekt. Alleen personen die betrokken zijn bij een ongeval hebben recht op een afschrift.

Stichting processen-verbaal, proces verbaal opvragen, stichting proces-verbaal proces verbaal, Stichting Processen Vebraal, procesverbaal aanrijding, politie verslag ongeval

Wanneer kan ik bij de Stichting Processen Verbaal terecht

Een proces-verbaal is vanaf een maand na een ongeval beschikbaar bij de Stg Processen Verbaal. U kunt het tot anderhalf jaar na het ongeval opvragen. Indien u anderhalf jaar na het ongeval inzicht wilt in het proces-verbaal, moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie of de politie.

Stichting Processen Verbaal bij verkeersongeval

De politie komt niet altijd ter plaatse bij een ongeval. Als door het ongeval een onveilige verkeerssituatie ontstaat, er sprake is van ernstig letsel, de dader van het ongeval doorrijdt of onverzekerd is, moet u altijd de politie inschakelen.

Als ter plaatse een discussie ontstaat over de aansprakelijkheid, is het ook verstandig contact op te nemen met de politie. Op die manier gaat geen bewijsmateriaal verloren en wordt mogelijk een discussie over de aansprakelijkheid voorkomen.

Als er na een verkeersongeval geen politie ter plaatse is, wordt er ook geen proces-verbaal opgemaakt. In dat geval is er bij de Stichting Prossen verbaal uiteraard ook geen proces-verbaal beschikbaar.

Wanneer heeft u een proces-verbaal nodig na een ongeval

Het proces-verbaal dat wordt opgemaakt bij een aanrijding kan als bewijsstuk dienen betreffende de aansprakelijkheid voor de schade van het ongeval. Uw letselschade advocaat, verzekeraar of de verzekeraar van de aansprakelijke partij kan het proces-verbaal nodig hebben voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. In welk geval u het proces-verbaal kan opvragen bij de Stichting Processen Verbaal.

Ondertekenen proces-verbaal

U bent niet verplicht een proces-verbaal te ondertekenen als u hierom wordt gevraagd. Door het proces-verbaal te ondertekenen onderschrijft u de inhoud. U kunt hier meestal niet meer op terugkomen. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het proces-verbaal moet u het niet ondertekenen. Zet alleen uw handtekening onder een proces-verbaal als u het volledig eens bent met de inhoud.

Maak een afspraak

Om u de beste bijstand te verlenen bij letselschade kiezen wij voor een persoonlijke aanpak. Bel voor het maken van een afspraak om uw persooonlijke situatie te bespreken. U kunt ons bereiken op 0800-4455000. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening kunt u altijd contact opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Relevante informatie

Letselschade|Smartengeld|Letselschade door een verkeersongeval

Contact met een advocaat over Stichting Processen Verbaal

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief