Letselschade

Letselschade door een verkeersongeval

Aanrijding door remmen voor een dier op de weg

Remmen zonder verkeersnoodzaak

Als iemand een aanrijding veroorzaakt door plotseling te remmen zonder verkeersnoodzaak dan is deze persoon aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Remmen zonder verkeersnoodzaak betekent dat er plotseling hard geremd wordt zonder dat er sprake is van een (levens)gevaarlijke situatie. Er is sprake van remmen zonder verkeersnoodzaak als plotseling remmen een ongevaarlijk aanrijding met een dier op de weg voorkomt.

Bij een aanrijding van achter is de achter aanrijder meestal aansprakelijk voor de schade. Achterop een voorganger rijden betekent meestal dat er onvoldoende afstand is gehouden en daarom dat er een verplichting bestaat om de schade te betalen. De van achter aangereden bestuurder is wel aansprakelijk als er sprake is van remmen zonder verkeersnoodzaak. Remmen zonder verkeersnoodzaak betekent dat een bestuurder plotseling hard op de rem gaat staan zonder dat er sprake is van een gevaarlijke situatie die door dit remmen wordt voorkomen. Door het plotselinge remmen moet dus een aanrijding worden voorkomen waarbij een grote kans op letselschade bestaat. Remmen voor een overstekende kat is door een rechter beoordeelt als remmen zonder verkeersnoodzaak. Remmen voor een grote groep ganzen op de weg vond een rechter in een ander geval wel noodzakelijk.

Wat is remmen zonder verkeersnoodzaak?

Een remmende bestuurder moet rekening houden met verkeer achter zich. In sommige situaties is plotseling remmen gevaarlijker dan de aanrijding die daardoor wordt voorkomen. Bij remmen zonder verkeersnoodzaak maken we een afweging tussen het gevaar van de voorkomen aanrijding en het gevaar van plotseling hard remmen. Een aanrijding met een klein dier veroorzaakt geen direct gevaar voor de bestuurder.

Geleidelijk afremmen voor dieren is toegestaan

Of er sprake is van remmen zonder verkeersnoodzaak is alleen van belang als een bestuurder plotseling hard op de rem gaat staan. Geleidelijk snelheid verminderen en tot stilstand komen voor een overstekend dier is toegestaan. In dat geval houdt de bestuurder immers voldoende rekening met de veiligheid van andere weggebruikers. De vraag of er sprake is van remmen zonder verkeersnoodzaak komt dus alleen aan de orde als een bestuurder een noodstop maakt. Remmen voor overstekende eenden, katten, ganzen en andere dieren is dus wel degelijk toegestaan als dit op een veilige manier kan.

Schakel gratis een letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief