Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade is schade die ontstaat zonder dat er sprake is van beschadiging van een zaak of letsel.

Zuivere vermogensschade is een term die veel voorkomt in officiële documenten, zoals een verzekeringspolis of overeenkomst. Bij het afsluiten van een verzekering of het sluiten van een overeenkomst is het belangrijk om de betekenis van zuivere vermogensschade goed voor ogen te hebben.

Wat is zuivere vermogensschade?

Met zuivere vermogensschade bedoelen we schade aan vermogen, materiële schade, ofwel schade die in geld is uit te drukken, die ontstaat zonder dat er sprake is van beschadiging van een zaak of letselschade bij een persoon.

We onderscheiden zaakschade en vermogensschade. Zaakschade is schade als gevolg van de beschadiging of vernietiging van een zaak. Deze schade kan bestaan uit reparatiekosten, herstelkosten of vervangingskosten. Bij zuivere vermogensschade is er geen sprake van beschadiging of vernietiging van een zaak.

Voorbeelden zuivere vermogensschade

Een voorbeeld van zuivere vermogensschade is bijvoorbeeld:

 • Schade door een onjuist advies;
 • schade door een notariële fout;
 • schade door een gemiste termijn of deathline;
 • of vertragingsschade.

Denk bij vertragingsschade bijvoorbeeld aan gemiste rente als een geldbedrag te laat wordt betaald. Ook als een product niet tijdig wordt geleverd, ontstaat vermogensschade die bestaat uit gederfde winst of vervangingskosten. De schade kan ook ontstaan als een handeling te laat wordt verricht. Denk aan het te laat aanvragen van een subsidie of een toeslag.

zuivere vermogensschade, wat is zuivere vermogensschade, zuivere vermogensschade voorbeeld, zuivere vermogensschade avb, zuivere vermogensschade betekenis

Andere schade begrippen die veel voorkomen in overeenkomsten en polissen zijn bijvoorbeeld: gevolgschade, verplaatste schade, materiële schade, immateriële schade, letselschade, personenschade, overlijdensschade, shockschade, cosmetische schade en emotionele schade.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

De meeste particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen dekking voor zuivere vermogensschade. Ook schade aan gehuurde zaken is vaak niet gedekt. Net als opzettelijk veroorzaakte schade.

Een AVP beschermt tegen aansprakelijkheid voor schade. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door u of een gezinslid in het verkeer of bij iemand thuis. In sommige gevallen is de verzekering voor aansprakelijkheid verplicht. Houders van een motorrijtuig moeten bijvoorbeeld verplicht een WAM-verzekering afsluiten. Denk aan de verzekering voor auto, motor of brommer. Ook voor jagers is een AVP verzekering verplicht.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan zaken van derden en/of letselschade van personen. De BAV-verzekering is de een verzekering voor zuivere vermogensschade.

Kennis van het begrip vermogensschade is tevens van belang bij verzekering van bedrijfsactiviteiten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de aansprakelijkheid voor schade door beroepsfouten. Bijvoorbeeld schade die ontstaat door het opvolgen van een onjuist advies. Een onjuist advies van een verzekeringstussenpersoon kan bijvoorbeeld leiden tot onderverzekering of te veel betaalde premies. Deze schade ontstaat niet door beschadiging van een zaak of letsel en is dus zuivere vermogensschade. Deze schade valt onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vermogensschade verhalen

Heeft u vragen over een verzekeringspolis, overeenkomst of letselschade? Onze advocaten helpen u direct verder. Inzicht in uw juridische situatie helpt u problemen te voorkomen en op te lossen. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief