Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden

Gevolgschade

Wat is gevolgschade en kunt u de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten? Gevolgschade is indirecte schade. Veel voorkomende voorbeelden zijn bijvoorbeeld schade door rook en bluswater na een brand. Bij het uitsluiten van deze schade in een overeenkomst is het verstandig precies te omschrijven welke schade hieronder valt.

In een aansprakelijkstelling wordt een partij vaak ook aansprakelijk gesteld voor gevolgschade. In algemene voorwaarden is aansprakelijkheid voor gevolgschade vaak uitgesloten. Ook bij het afsluiten van een verzekering is goed inzicht in welke schade gevolgschade is van belang. Desondanks zien we bij schade vaak dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van algemene voorwaarden, een overeenkomst of een verzekeringspolis.

Wat is gevolgschade?

Gevolgschade is indirecte schade. Bij een brand is schade door bluswater het indirecte gevolg van de brand. Ook rookschade bij een brand is indirecte schade. Schade is dus al snel indirecte schade en dus gevolgschade. Een groot deel van alle schade is indirecte schade en valt daarom onder het begrip.

gevolgschade, indirecte schade, gevolg schade, wat is gevolgschade

Uitsluiten van aansprakelijkheid gevolgschade in algemene voorwaarden

Veel ondernemers willen hun aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluiten. Ondernemen is het nemen van risico’s. Maar het liefst zo min mogelijk. Het is voor de ondernemer belangrijk risico’s te onderkennen en te beperken. Het afdekken van bedrijfsrisico’s kan door het afsluiten van een verzekering, maar ook het uitsluiten van aansprakelijkheid biedt mogelijkheden.

Laat uw algemene voorwaarden opstellen door een professional, zorg dat deze up to date zijn en zorg dat u en uw werknemers bewust met de algemene voorwaarden omgaan. Het sluiten van een overeenkomst en het toepassen van de algemene voorwaarden is aan regels gebonden. Indien u uw algemene voorwaarden onjuist hanteert, zijn deze niet van toepassing en kunt u er geen beroep op doen.

Gevolgschade uitsluiten

Het is verstandig om in algemene voorwaarden of een overeenkomst een duidelijke omschrijving te geven van gevolgschade. Dit voorkomt dat discussie ontstaat over de uitsluiting. Een bepaling waarin staat dat aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten, kan tot een conflict leiden. Specifiek omschrijven welke schade gevolgschade is, voorkomt onduidelijkheid en een mogelijk geschil.

Gevolgschade in de verzekeringspolis

In de polisvoorwaarden van veel verzekeringen wordt gevolgschade uitgesloten. Schade door bluswater bij een brand zien veel mensen gewoon als schade. Het verband tussen de schade en de brand is immers direct. Desondanks is de schade van bluswater bij een brand gevolgschade. Een afgesloten verzekering biedt daarom vaak niet de gewenste dekking.

Bij het afsluiten van een verzekering is het van groot belang dat u goed voor ogen heeft welke schade gedekt is. Dit voorkomt dat uw verzekering niet de zekerheid biedt waarvoor u de verzekering heeft afgesloten. Dit kan bij schade zoals letselschade het verschil betekenen tussen een schadevergoeding en schade zelf betalen.

Lekkage

In de praktijk komen discussies over gevolgschade veel voor bij lekkage. Schade aan muren en plafonds als gevolg van een lekkage wordt door de verzekeraar als gevolgschade van de lekkage aangeduid. De gevolgschade van een lekkage kan dan ook zeer omvangrijk zijn.

Of uw verzekering schade vergoedt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Zorg derhalve dat u de polisvoorwaarden goed doorneemt bij het afsluiten van een (opstal)verzekering. Indien u niet zeker bent dat de verzekering de gewenste dekking biedt, laat de polis dan doornemen door een professional. Als uw verzekeraar gevolgschade van een lekkage niet dekt, kan een lekkage een grote financiële strop zijn.

Verzekering lekkage

De schade van een lekkage kan zeer ernstig zijn. Het herstel van een opstal met waterschade is kostbaar. Als de lekkage ook schade veroorzaakt aan de opstal of inboedel van een ander kan dit een groot financieel risico inhouden. Het afsluiten van de juiste verzekering en goed inzicht in de polisvoorwaarden is daaom van groot belang. Zorg dat u zeker weet dat uw inzicht in de polisvoorwaarden juist is. Schakel een deskundige in als u hieraan twijfelt.

Maak een afspraak

Voor het opstellen van sluitende algemene voorwaarden, het interpreteren van polisvoorwaarden of een geschil over aansprakelijkheid is het inschakelen van een advocaat verstandig. U kunt onze ondernemingsrecht specialisten bereiken op 0800-44 55 000 of gebruik maken van het onderstaande formulier. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief