Gevolgschade: In een aansprakelijkstelling wordt een partij vaak ook aansprakelijk gesteld voor gevolgschade. In algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade vaak uitgesloten. Ook bij het afsluiten van een verzkering is goed inzicht in welke schade als gevolgschade wordt aangeduid van belang. Wat is gevolg schade. Kunt u aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten?

Wat is gevolgschade?
Gevolgschade

Gevolgschade is indirecte schade. Bij een brand is de schade die door bluswater wordt veroorzaakt het indirecte gevolg van de brand. Deze indirecte schade wordt gevolgschade genoemd. Ook rookschade bij een brand is een vorm van gevolgschade. Het begrip gevolgschade is derhalve erg ruim.

Uitsluiten van aansprakelijkheid gevolgschade in algemene voorwaarden

Veel ondernemers benaderen ons met vragen over het uitsluiten van aansprakelijkheid. Ondernemen is het nemen van risico’s. Het is voor de ondernemer belangrijk risico’s te onderkennen en te beperken. Het afdekken van bedrijfsrisico’s kan door het afsluiten van een verzekering, maar ook het uitsluiten van aansprakelijkheid maakt hiervan onderdeel uit.

Laat uw algemene voorwaarden opstellen door een professional, zorg dat deze up to date blijven en zorg dat u en uw werknemers bewust met de algemene voorwaarden omgaan. Het sluiten van een overeenkomst en het toepassen van de algemene voorwaarden is aan regels gebonden. Indien u uw algemene voorwaarden onjuist hanteert, zijn deze niet van toepassing en kunt u er geen beroep op doen. De bepalingen in de voorwaarden die u zekerheid bieden, zijn niet van toepassing en het bedrijfsrisico dat u wilde afdekken, kan zich alsnog verwezenlijken.

Gevolgschade uitsluiten

Het is verstandig om in algemene voorwaarden of een overeenkomst een duidelijke omschrijving te geven van de gevolgschade. Dit voorkomt dat op een later moment uitleg moet worden gegeven aan de uitsluiting. Door specifiek te omschrijven welke schade wordt bedoeld met gevolgschade voorkomt u onduidelijkheid en een mogelijk geschil.

Gevolgschade in de verzekeringspolis

In de polisvoorwaarden van veel verzekeringen wordt gevolgschade vaak uitgesloten. Schade door bluswater bij een brand zal door veel mensen gewoon als schade worden gezien. Het verband tussen de schade en de brand is immers direct. Desondanks is deze schade gevolgschade. Bij het afsluiten van een verzekering is het van groot belang dat u goed voor ogen heeft welke schade er gedekt wordt. Dit voorkomt dat uw verzekering niet de zekerheid biedt waarvoor u de verzekering heeft afgesloten.

Gevolgschade lekkage
Gevolgschade lekkage

In de praktijk komen discussies over gevolgschade veel voor bij lekkage. Schade aan muren en plafonds als gevolg van een lekkage wordt door de verzekeraar als gevolgschade van de lekkage aangeduid. Of schade gedekt wordt door uw verzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Zorg derhalve dat u de polisvoorwaarden goed doorneemt bij het afsluiten van een (opstal)verzekering. Indien u niet zeker bent dat de verzekering de gewenste dekking biedt, laat de polis dan doornemen door een profesional.

Gevolgschade lekkage verzekering

De schade van een lekkage kan zeer ernstig zijn. Het herstel van een opstal met waterschade is kostbaar. Als de lekkage ook schade veroorzaakt aan de opstal van een ander kan dit een groot financieel risico inhouden. Het afsluiten van de juiste verzekering en goed inzicht in de polisvoorwaarden is van groot belang. Zorg dat u zeker weet dat uw inzicht in de polisvoorwaarden juist is. Schakel een deskundige in als u hieraan twijfelt.

Contact

Voor het opstellen van sluitende algemene voorwaarden, het interpreteren van polisvoorwaarden of een geschil over aansprakelijkheid is het inschakelen van een specialist verstandig. U kunt onze ondernemingsrecht specialisten bereiken op 0800-44 55 000 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres