Letselschade

Letselschade zonder tegenpartij – Schade zonder bekende dader

Bij letselschade zonder tegenpartij, of zonder bekende tegenpartij, draagt het slachtoffer soms de eigen schade. Er zijn wel mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor schade zonder bekende dader.

Bij letselschade door een tegenpartij na een aanrijding met een motorvoertuig kunt u uw schade vaak verhalen. Ook na een mishandeling door een onbekend persoon zijn er mogelijkheden. Na een aanrijding rijdt de veroorzaker door. Een onbekende dader mishandelt een toevallig voorbijganger. Dergelijke schade met een onbekende dader leidt vaak tot grote frustraties. Op wie de schade verhaald kan worden, is immers niet duidelijk. Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt schade na een aanrijding met een onbekende automobilist of andere bestuurder. Naast het Waarborgfonds zijn er nog andere organisaties en mogelijkheden. Helaas zijn er ook gevallen waarin schade verhaal niet mogelijk is als onduidelijk is wie de schade veroorzaakte.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt schade aangericht door onbekend motorverkeer. Het is wel belangrijk dat vaststaat dat een motorvoertuig de aanrijding veroorzaakt. Voor een aanspraak op het Schadefond moet u (direct) aangifte doen van de aanrijding en u inspannen om de identiteit van de bestuurder te achterhalen.

Let op! Het waarborgfonds betaalt alleen schade van aanrijdingen met motorverkeer. Rijdt een fietser door na een aanrijding dan kunt u geen beroep doen op het waarborgfonds. Het zelfde geldt voor een doorgelopen voetganger, skateboarders, skeeleraars en ongelukken veroorzaakt door alle andere niet gemotoriseerde weggebruikers.

Letselschade zonder tegenpartij – schade zonder bekende dader

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven betaalt in sommige gevallen een vergoeding na een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Na een geweldsmisdrijf betaalt het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige uitkering. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

 • Personen met ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) door een geweldsmisdrijf;
 • Nabestaanden van overleden slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict;
 • Naasten van slachtoffers met ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen na een geweldsmisdrijf.

(Fonds) Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een voorbeeld van een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die slachtoffers bijstaat. Deze en andere onafhankelijke maatschappelijke organisatie bieden mogelijkheden om steun te krijgen bij letsel. De steun kan financieel zijn, maar ook in natura worden verstrekt. De aanvraag verloopt meestal via een hulpverlener. Bij letsel en schade is het daarom altijd verstandig professionele hulp in te schakelen en uw mogelijkheden goed in kaart te brengen. Verschillende initiatieven voor slachtoffer hulp zijn vaak een goed beginpunt om meer informatie te krijgen over uw schade.

Geen verjaring letselschade zonder tegenpartij

Letselschade vordering verjaart. Als de verjaring verloopt is de vordering niet meer afdwingbaar bij een rechter. De verjaringstermijn is in de meeste gevallen 5 jaar. De verjaring begint te lopen als het slachtoffer bekend is met de identiteit van de dader. De verjaring van schade zonder bekende dader is dan ook meestal niet aan de orde. Het slachtoffer moet wel inspanningen verrichten om de identiteit van de dader te achterhalen.

Persoonlijk advies bij schade zonder tegenpartij

Zelf de schade dragen van een ongeluk voelt soms erg onrechtvaardig. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Overleg met een specialist helpt u uw mogelijkheden in beeld te brengen. Zo weet u waar u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief