Bij toepassing van de omkeringsregel nemen we aan dat bepaald handelen in strijd met een regel schade veroorzaakte. De tegenpartij moet dan bewijzen dat de schade niet het gevolg van zijn handelen is. Een schadevergoeding krijgen wordt door toepassing van de omkeringsregel een stuk makkelijker.

In de wet (artikel 150 Rechtsvordering) staat dat de eisende partij zijn vordering bewijst. In uitzonderingsgevallen is het redelijk dat we aannemen dat schade het gevolg is van bepaald handelen. Op het omdraaien van de bewijslast kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan bij letselschade, een onrechtmatige daad, wanprestatie, overtreding van een verkeersnorm of overtreding van een zorgvuldigheidsnorm.

De bewijslast wordt niet omgekeerd. We nemen aan dat de eisende partij zijn bewijs heeft geleverd. Het is daarna aan de tegenpartij om tegenbewijs te leveren. Het claimen van schade wordt zo makkelijker.

Omkeringsregel, omkeringsregel letselschade, omkeringsregel bewijslast

Omkeringsregel bewijslast

Voor toepassing moeten de overtreden regel en de schade in verband staan. De schade moet min of meer logisch zijn. Als een dokter bepaalde voorschriften niet naleeft, leidt dit tot complicaties. Niet naleven van verkeersregels leidt tot ongelukken. Als een psychiatrische patiënt ten onrechte niet is opgenomen in een inrichting, ontstaan incidenten met schade. Een product dat niet aan brandveiligheidsregels voldoet, kan brand veroorzaken. Het handelen is dus gevaarlijk. En dit gevaar verwezenlijkt zich.

Ook bij veiligheidsnormen kan de omkeringsregel worden toegepast. Een bediener van bijvoorbeeld een slagboom, brug of machine moet letsel van anderen voorkomen. Bij bepaalde ongelukken moet de veroorzaker van het ongeval aantonen dat schade niet door zijn handelen ontstond.

De vereisten voor de omkeringsregel van de bewijslast zijn:

  • een handeling die in strijdt is met een regel;
  • de overtreden regel beschermt tegen schade;
  • de schade die de regel moest voorkomen ontstaat.

De persoon met schade moet wel zijn schade aantonen. Ook de normschending moet natuurlijk vaststaan. De persoon met schade levert dus wel bewijs in de procedure.

Hoge Raad

De regel is tot stand gekomen in de rechtspraak. De omschrijving van de omkeringsregel van de Hoge Raad staat in de onderstaande standaardoverweging:

“Voor toepassing van de omkeringsregel is volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad vereist dat een gedraging heeft plaatsgevonden die in strijd is met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade, en dat degene die zich op schending van deze norm beroept ook bij betwisting aannemelijk heeft gemaakt dat in het concrete geval het (specifieke) gevaar waartegen de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt” (HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1008).

Omkeringsregel letselschade

Ook bij letselschade is een beroep op de omkeringsregel mogelijk. Maar de omkeringsregel is vooral belangrijk bij rechtszaken. Bij veel letselschade zaken is geen rechter betrokken. Als een aansprakelijke verzekeraar zegt dat een ongeluk niet de oorzaak van uw schade is, kunt u zich echter ook in onderhandelingen op de omkeringsregel beroepen. Verzekeraars gaan over het algemeen niet snel akkoord met toepassing van de regel om de bewijslast om te keren.

Ook op grond van de wet kan bij letselschade de bewijslast anders liggen. Bij vervoersovereenkomsten bepaalt de wet dat sommige ongelukken altijd te voorkomen zijn. Bijvoorbeeld bij een aanvaring met een boot of het zinken van een boot. De vervoerder is in dat geval altijd aansprakelijk voor letsel van passagiers. Het is altijd verstandig u goed te laten informeren over het recht op schadevergoeding in uw geval. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Omkeringsregel whiplash

Bij whiplash letsel kan een beroep op de omkeringsregel mogelijk zijn. Een vereiste daarvoor is een ‘mechanisch te begrijpen geweldsinwerking op de tot de hals of de nek behorende wervels’. Denk bijvoorbeeld aan een kop-staartbotsing. De veroorzaker van een achter aanrijding moet in sommige gevallen bewijzen dat whiplash klachten niet het gevolg van de aanrijding zijn.

Maak een afspraak

Wij handelen schade af. Wij zorgen dat u een rechtvaardige schadevergoeding krijgt. Bespreek uw schade. Zorg dat u weet waar u recht op heeft. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres