Loonregres werkgever

Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren (VOA)

De Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren (VOA) geeft overheidswerkgevers een regresrecht als een ambtenaar door schuld van een derde ziek thuis zit.

De mogelijkheid voor de werkgever om doorbetaald loon terug te vorderen bij de veroorzaker van letsel noemen we het regresrecht van de werkgever. Overheidswerkgevers hebben ook een regresrecht op grond van de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren. Zit een ambtenaar ziek thuis na een ongeluk dan vergoedt de aansprakelijke partij mogelijk de verstrekkingen en uitkeringen die de ambtenaar tijdens ziekte ontvangt.

Verschil regresrecht en Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

De VOA wijkt af van het normale regresrecht. De overheidswerkgever kan meer kosten terugvorderen dan de private werkgever. De regresvordering van de private werkgever op grond van artikel 6:107A van het burgerlijk wetboek is beperkt tot de netto loonkosten en re-integratiekosten. Het regresrecht op grond van de VOA ziet onder andere ook op rechtspositionele vergoedingen en uitkeringen.

Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren en normalisering rechtspositie ambtenaren

De wetgever heeft besloten artikel 6:107a BW niet toe te passen bij het regresrecht voor genormaliseerde ambtenaren. De VOA is dus van toepassing op de uitgezonderde sectoren/ambtenaren (politie, defensie, rechterlijke macht) en op genormaliseerde ambtenaren.

De normalisering van de ambtelijke rechtspositie heeft dus geen gevolgen voor het verhalen van kosten door een overheidslichaam als een overheidswerkgever het loon van een zieke werknemer doorbetaald. Dit is mogelijk doordat de VOA een ambtenaar omschrijft als een werknemer waarvan de overheid het loon betaalt. De Ambtenarenwet bevat een andere definitie van een ambtenaar.

Verhaalsrecht overheidswerkgever

De overheid heeft een verhaalsrecht als de ambtenaar recht heeft op een letselschadevergoeding van de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeluk. De bewijslast voor de aansprakelijkheid ligt bij de overheidswerkgever. De overheidswerkgever moet aantonen dat er recht bestaat op vergoeding van de aan de ambtenaar betaalde verstrekkingen en uitkeringen.

Rechtspraak Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 maart 2020 geeft inzicht in de behandeling van een verhaalsactie op grond van de VOA. Een wiskunde leraar werd van achteren aangereden. De werkgever betaalt het loon door. De (overheids)werkgever stelt de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeluk aansprakelijk. De rechtbank neemt op grond van medische rapportages aan dat de arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar het gevolg is van de aanrijding. De verzekeraar moet daarom het loon dat aan de arbeidsongeschikte ambtenaar is doorbetaald, vergoeden. De voornaamste vraag bij een regresvordering op grond van de VOA is dus de vraag of de aansprakelijkheid voor het letsel van de ambtenaar kan worden vastgesteld.

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2020, ECL:NL:RBROT:2020:2841

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief