Loonregres werkgever

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering dekt het loon dat een werkgever aan een werknemer doorbetaald bij ziekte. De werkgever kan deze kosten mogelijk ook verhalen op de veroorzaker van de ziekte van zijn werknemer. Dit noemen we loonregres.

De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting voor werknemers die ziek thuiszitten. Een arbeidsongeschikte werknemer heeft de eerste twee jaar van zijn ziekte recht op ten minste 70 % van zijn of haar loon.

In sommige gevallen betaald de werkgever zelfs 100% van het salaris door. Bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst of een cao.

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 200,– per dag. De werkgever betaalt het loon, maar de werknemer werkt niet. De werknemer zit immers ziek thuis. Bovendien betaalt de werkgever kosten voor het bevorderen van het herstel van de werknemer, begeleiding naar een passende functie en andere re-integratiekosten. De werkgever lijdt hierdoor aanzienlijke schade. Een ziekteverzuimverzekering dekt de kosten die een werkgever heeft bij een werknemer met letselschade.

Ziekteverzuimverzekering en loonregres

Een beroep op een ziekteverzuim verzekering heeft vaak invloed op de te betalen premie. Voordat u een beroep doet op een afgesloten verzekering om loonschade te verhalen, is het verstandig de mogelijkheden van een regresvordering te beoordelen. Als een werknemer thuis zit door toedoen van een ander, bijvoorbeeld omdat uw werknemer is aangereden of omdat er een medische fout is gemaakt, draagt de werkgever de schade die iemand anders veroorzaakte. Dit noemen we verplaatste schade. De werkgever kan deze schade verhalen op de veroorzaker. Dit noemen we loonregres.

Afsluiten ziekteverzuimverzekering

De werkgever bepaalt zelf welk percentage van de loondoorbetaling hij verzekert. Daarnaast heeft een ziekteverzuim verzekering een eigen risico. Het eigen risico kan in dagen of in een geld bedrag worden uitgedrukt. De werkgever bepaalt bij het afsluiten van een verzekering zelf het eigen risico.

Bespreek uw schade

Wij helpen u graag direct verder. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief