Letselschade

Verzekeringsplicht werkgever

Verzekeringsplicht werkgever: Goed werkgeverschap vereist het afsluiten van een verzekering als werknemers voor hun werk deelnemen aan het verkeer.

De werkgever die zijn werknemers de weg op stuurt, heeft een verzekeringsplicht. Voor het risico dat werknemers lopen, moet een behoorlijke verzekering worden afgesloten. De verzekeringsplicht voor werkgevers geldt voor schade die ontstaat als werknemers deelnemen aan het verkeer.

Wanneer geldt de verzekeringsplicht voor werkgevers

De verzekeringsplicht van de werkgever bij verkeersongevallen geldt in het geval dat:

 • Werknemers als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval;
 • Werknemers als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij één of meer voertuigen zijn betrokken, of;
 • Werknemers als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig fietsongeval.

De verzekeringsplicht ziet op de letselschade van het slachtoffer, maar ook op de schade aan eigendommen (bijvoorbeeld autoschade).

Verzekeringsplicht als aansprakelijkheidsgrond

Artikel 7:611 BW bevat het vereiste van goed werkgeverschap. De werkgever is aansprakelijk als er schade ontstaat en er geen sprake is van goed werkgeverschap. De zorgplicht voor een veilige werkplek, maar ook de verzekeringsplicht kan grondslag zijn voor aansprakelijkheid. Zorgt de werkgever niet voor een behoorlijke verzekering of een voldoende veilige werkplek dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade van een arbeidsongeval.

Verzekeringsplicht werkgever
Voor werkgevers is het afsluiten van een behoorlijke verzekering belangrijk. Zonder behoorlijke verzekering betaalt de werkgever de schade van werknemers na een verkeersongeval.

Behoorlijke verzekering

De werkgever voldoet aan de verzekeringsplicht door het afsluiten van een behoorlijke verzekering. Om te beoordelen of een verzekering behoorlijk is, worden regelmatig verschillende verzekeringen en polissen vergeleken. Daarbij kijken we naar de dekking van de verzekering en naar de kosten van de verzekering. Voor de beoordeling of een verzekering behoorlijk is zijn de omstandigheden van het geval doorslaggevend.

Wanneer is een verzekering behoorlijk?

Voor de beoordeling of een verzekering behoorlijk is, zijn onder andere van belang:

 • De verzekeringsmogelijkheden (welke verzekeringen zijn er op de markt beschikbaar);
 • Kan van de werkgever in redelijkheid betaling van de premie van de verzekering worden gevergd (hoe hoog is de premie van de verzekering);
 • De maatschappelijke opvattingen over welke schade een verzekering moet vergoeden;
 • De verzekering hoeft niet uit te keren als een werknemer schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaakt;
 • Een behoorlijke verzekering hoeft niet 100% van de schade te dekken.

Een collectieve ongevallenverzekering die alleen uitkeert bij blijvende invaliditeit is bijvoorbeeld geen behoorlijke verzekering. Deze verzekering dekt immers niet de schade van werknemers met tijdelijke klachten.

Arena-arrest

Een bekende uitspraak van de Hoge Raad over de verzekeringsplicht is het Arena-arrest. 4 collega’s rijden in een busje naar het werk. Ze gaan die dag aan de slag bij de Amsterdam Arena/Johan Cruijff Arena. Het busje raakt betrokken bij een aanrijding. De verzekering dekt de schade, maar niet de schade van de bestuurder. De Hoge Raad vond dit onredelijk. De werkgever was aansprakelijk voor de schade van de bestuurder, omdat de werkgever niet voldeed aan de verzekeringsplicht.

TNT-arrest

De vraag die het TNT-arrest beantwoord is of de verzekeringsplicht ook geldt voor werknemers die als voetganger de openbare weg opgaan. Het TNT arrest ziet op een postbezorger die uitglijdt over ijs of bevroren sneeuw. Volgens de Hoge Raad geldt hier geen verzekeringsplicht. Deelnemen aan het verkeer is gevaarlijk. Het risico op struikelen en uitglijden bestaat zowel op de werkplek als daar buiten. Er is daarom geen aanleiding om een werknemer extra te beschermen bij uitglijden of struikelen buiten de werkplek. De Hoge Raad geeft in het TNT arrest bovendien aan dat het aan de wetgever is om de verzekeringsplicht voor werkgevers uit te breiden.

Verzekeringsplicht bijzonder woon werk verkeer

De zorgplicht en verzekeringsplicht van de werkgever ziet niet op woon werkverkeer. Dit is anders bij bijzonder woon werk verkeer. Van bijzonder woon werk verkeer is sprake als de werkgever de werknemer opdraagt om met een gemotoriseerd voertuig naar de werkplaats te reizen.

Dat een werkgever betaalt voor de tijd die de werknemer kwijt is aan reizen van en naar het werk, maakt niet dat er sprake is van bijzonder woon werk verkeer.

Verzekeringsplicht stagiairs, inleners, vrijwilligers

De verzekeringsplicht geldt voor alle ‘werknemers’. Ook voor stagiaires, ingeleende werknemers en vrijwilligers moet de ‘werkgever’ een behoorlijke verzekering afsluiten. Als een vrijwilliger, stagiair of ingeleende werknemer letselschade oploopt bij een verkeersongeval tijdens het werk bestaat er daarom vaak recht op een schadevergoeding.

Advies over de verzekeringsplicht werkgever

Bent u tijdens het werk betrokken geraakt bij een aanrijding? Wilt u weten welke verplichtingen voor u als werkgever gelden? Overleg met een letselschadespecialist helpt u direct verder. Neem vrijblijvend contact om uw zaak te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief