Letselschade

Letselschadetraject

Het letselschadetraject is vaak een langdurig traject. Afhandeling van een letselschade zaak is mogelijk als er sprake is van een medische eindsituatie. Het zwaartepunt in het letselschadetraject verschilt van geval tot geval.

Het letselschadetraject is een persoonlijk traject. U heeft letsel opgelopen en wilt dat dit juist wordt afgehandeld. Dit betekent dat voor u een persoonlijke regeling moet worden overeengekomen of afgedwongen. Het traject is helaas ook erg formeel en juridisch. Een aansprakelijke verzekeraar zal als het mogelijk is verweer voeren op grond van verjaring van de letselschadevordering of het ontbreken van causaal verband tussen de handeling en het letsel. Het systeem is niet altijd rechtvaardig en vereist in vergaande mate dat u opkomt voor uw rechten. Een letselschadevergoeding moet vaak worden afgedwongen.

Hieronder staan de stappen van het letselschadetraject. In sommige zaken is het rond krijgen van de aansprakelijkheid erg lastig. In andere zaken zijn bepaalde schadeposten onderwerp van discussie. Elk letselschadetraject is persooonlijk.

Letselschadetraject

Inventarisatie letselschadetraject

Voorafgaand aan de aansprakelijkheid, afhandeling en uitbetaling van letselschade worden relevante bewijsstukken verzameld en beoordeeld. In deze fase van de schaderegeling zal een letselschade advocaat met u een intake gesprek voeren. Aan de hand van de van u verkregen informatie beoordelen we of uw zaak kansrijk is en welke bewijsstukken eventueel nodig zijn.

In deze fase verzamelen we de bewijsstukken. Voorbeelden van stukken die van belang kunnen zijn in het letselschadetraject zijn bijvoorbeeld een medisch dossier, een proces-verbaal, een onderzoek van de arbeidsinspectie of een schadeformulier.

Aansprakelijkheid

De eerste stap in een letselschadetraject is de erkenning van aansprakelijkheid. Om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, wordt een aansprakelijkstelling verzonden. In de aansprakelijkstelling wordt de schadeveroorzakende handeling omschreven. Vervolgens wordt aangegeven dat door deze handeling schade is ontstaan en dat de wederpartij verplicht is de schade te vergoeden. De aansprakelijkstelling bevat ook de rechtsgronden voor de aansprakelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid zijn of een onrechtmatige daad.

Vaak wordt een aansprakelijkstelling doorgestuurd naar een (aansprakelijkheids)verzekeraar. De afhandeling van de schade vindt vervolgens plaats met de verzekeraar.

Schade

De schade die u lijdt wordt opgenomen in een schadestaat. Dit is een overzicht van alle schadeposten. Als een schadepost is erkend, kan het (schade)bedrag bij wijze van voorschot worden uitbetaald. Dit is vastgelegd in de gedragscode waar verzekeraars zich aan moeten houden. De omvang van de schade en bepaalde schadeposten kunnen echter tot langdurige discussies leiden.

Als aansprakelijkheid is erkend en de omvang van de schade duidelijk is, is het sluiten van een eindregeling mogelijk.

Rechtbank

Als het sluiten van een overeenkomst tussen letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij niet mogelijk is moet de aansprakelijkheid of de omvang van de schade worden vastgesteld door een rechter. In een deelgeschilprocedure kan een bepaald aspect van de letselschaderegeling aan de orde komen. Bijvoorbeeld een procedure waarin alleen de aansprakelijkheid aan de orde komt. Als een rechter de aansprakelijkheid vaststelt, kunnen partijen onderhandelen over de schade. Een deelgeschilprocedure is bedoeld om partijen verder te helpen in het letselschade traject en hun onderhandelingen.

Naast een deelgeschil kan de letselschadevordering in zijn geheel voorgelegd worden aan een rechter. De meeste zaken eindigen echter zonder tussenkomst van een rechter.

Afsluiting letselschadetraject

De afspraken die partijen maken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een contract waarin de afspraken van partijen vastliggen. Details zijn belangrijk bij het vastleggen van de afspraken. De rekenrente, wijze van uitbetaling en een belastinggarantie zijn kleine details die een groot verschil kunnen maken in de uiteindelijke regeling. Dergelijke ingewikkelde details maken het dat wij u adviseren om altijd juridische bijstand in te schakelen in het letselschadetraject. Dit voorkomt dat u uw eigen schade draagt.

Gratis afhandeling van letselschade

Bel 0800 – 44 55 000 voor het maken van een afspraak of voor vrijblijvend overleg. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief