Letselschade

Aanrijding tegenpartij liegt

Met enige regelmaat krijgen wij van slachtoffer van een aanrijding te horen dat ‘de tegenpartij liegt’ en wordt de vraag gesteld wat hiertegen gedaan kan worden. Om deze vraag te beantwoorden is het van belang dat u inzicht heeft in het bewijs dat nodig is om een letselschadevergoeding te krijgen. De eiser van een schadevergoeding moet aantonen dat er recht bestaat op een schadevergoeding. Om recht te hebben op een schadevergoeding moet u dus aantonen dat uw verhaal klopt en dat de tegenpartij liegt.

Stel u voor. U wacht voor een stoplicht. Het licht wordt groen. U rijdt weg en er ontstaat een botsing met een andere automobilist. Bij het ongeval loopt u letsel op. U wilt een schadevergoeding en stelt de wederpartij aansprakelijk. Van de verzekeraar van uw wederpartij krijgt u een afwijzing van de aansprakelijkheid met het standpunt dat de tegenpartij groen licht had. U weet zeker dat u door groen reed. Daarom moet uw tegenpartij volgens u wel door rood zijn gereden. U tegenpartij liegt dus over de gang van zaken bij de aanrijding. Dit kan tot zeer lastige en vooral frustrerende situaties leiden. Helaas komen soortgelijke situaties veel voor en is er niet altijd doorheen te prikken.

Aanrijding tegenpartij liegt

Bewijs in een letselschade zaak

Bij letselschade speelt het bewijs een doorslaggevende rol. De eisende partij moet bewijzen dat er recht bestaat op een letselschadevergoeding.

Een ieder draagt in beginsel zijn eigen schade. Maar als er een aansprakelijke partij is, betaalt deze de schade. Voor het vaststellen van aansprakelijkheid is de feitelijke gang van zaken belangrijk. Vragen die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid zijn bijvoorbeeld of iemand te hard reed, door rood reed, hoeveel afstand er werd gehouden bij het invoegen en in welke volgorde auto’s met elkaar in aanrijding kwamen bij een kettingbotsing.

Als u betrokken bent bij een aanrijding en de tegenpartij liegt, kan het vaststellen van de aansprakelijkheid bijzonder lastig tot onmogelijk zijn. Om een schadevergoeding te krijgen, moet de aansprakelijkheid vaststaan. De feiten die ten grondslag liggen aan de aansprakelijkheid moet u aantonen. Als er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid krijgt u geen schadevergoeding.

Wat kunt u doen als uw tegenpartij liegt over een aanrijding

Bewijsproblemen na een aanrijding ontstaan vaak doordat vlak na de aanrijding onvoldoende aandacht is besteed aan het bewijs. Als u bent aangereden, lijkt de situatie vaak helder. U had voorrang, uw tegenpartij haalde in waar dat niet mocht, reed te hard of maakte een andere verkeersfout. Bij het verhalen van uw letselschade blijkt de zaak echter minder gemakkelijk. Uw tegenpartij liegt over de aanrijding en u moet bewijzen dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Tegen een tegenpartij die liegt over een aanrijding kunt u zich alleen wapenen door na het ongeval zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Noteer na een aanrijding altijd de namen en contactgegevens van zoveel mogelijk getuigen. Neem zoveel mogelijk foto’s van de plaats van het ongeval en de gevolgen van het ongeval. De positie van voertuigen op de weg na een aanrijding is bijvoorbeeld een belangrijk bewijsstuk. Ook een remspoor kan belangrijk bewijs zijn.

Het is bovendien altijd verstandig om het oordeel van de aansprakelijke verzekeraar en uw bewijspositie te laten beoordelen door een deskundige.

De schade zelf als bewijs

Naast getuigenbewijs, een proces verbaal van de politie en het aanrijdingsformulier kunnen er meer bewijsstukken voor handen zijn. De schade zelf kan bijvoorbeeld bewijs opleveren van de wijze waarop de schade is ontstaan. Ook kunnen er op de plaats van het ongeval sporen aanwezig zijn die als bewijs kunnen dienen. Ook is het mogelijk dat uit een auto die bij een aanrijding is betrokken infomatie kan worden verkregen door de boordcomputer uit te lezen. Een letselschade deskundige beoordeelt voor u de beschikbare bewijsstukken en of de aansprakelijkheid op grond van de beschikbare bewijsstukken kan worden vastgesteld. Ook kan een letselschade deskundige u adviseren over het inschakelen van een deskundige om een ongevallenanalyse uit te voeren.

Uitzonderingssituaties

Bij letselschade geldt de rechtregel wie eist bewijst. Aansprakelijkheid en het recht op een schadevergoeding moet u bewijzen. Op deze regel bestaan uitzonderingen. In sommige gevallen moet de veroorzaker/aansprakelijke partij het bewijs leveren. Dit noemen we de omkeringsregel. Uitzonderingen op de hoofdregel bestaan als:

 • een voetganger of fietser (zwakke verkeersdeelnemers) wordt aangereden door een motorvoertuig (auto, vrachtauto, motor, bromfiets);
 • het slachtoffer of de veroorzaker van het ongeval een kind is;
 • er sprake is van alcohol of middelen gebruik bij een van de betrokkenen.

Overleg en advies

Optreden tegen een liegende tegenpartij is niet altijd makkelijk. Het belangrijkste is dat u direct na het ongeval zo veel mogelijk bewijs verzamelt. Bij bewijsproblemen kan een letselschade advocaat u helpen uw bewijspositie te beoordelen en u helpen om aanvullend bewijs te verzamelen. Bel 0800 – 44 55 000 voor het maken van een afspraak of voor vrijblijvend overleg. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan we u graag te woord.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief