Mensen

Advocaten

Advocaten worden ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Een advocaat is een juridisch dienstverlener die optreedt voor zijn klant.

Advocaat is een beschermde titel. De titel advocaat mag alleen worden gevoerd door personen die daartoe beëdigd zijn. Ook moeten advocaten binnen een tijdsbestek van 3 jaren een beroepsopleiding voltooien na de studie Nederlands recht.

Geheimhouding advocaten

Advocaten hebben vanuit hun vertrouwenspositie bepaalde voorrechten als het gaat over geheimhouding. Wat u met uw advocaat bespreekt is geheim. Advocaten kunnen niet worden gedwongen om deze geheimhouding te doorbreken.

Kernwaarden advocaten

Advocaten zijn per definitie partijdig. Anders dan een mediator en een notaris, behartigt de advocaat alléén de belangen van zijn klant. Een notaris behoort onpartijdig met zijn en een mediator meer-partijdig.

Ook is een advocaat onafhankelijk. Bij het verlenen van de juridische bijstand moeten advocaten volledig onafhankelijk kunnen werken. Er zijn geen belangen met andere partijen, zoals verzekeraars, politie of justitie. Alleen dan kan een raadsman zijn cliënt eerlijk en integer adviseren. Dit is belangrijk bij het verdedigen van uw belangen, het inschatten van de slagingskansen van de juridische procedure en de te verwachten advocaatkosten.

De raadsman gaat vertrouwelijk om met uw zaak en zal daar met niemand anders over spreken. Alles wat besproken wordt, blijft tussen u beiden. De vertrouwelijkheid is noodzakelijk om de zaak goed te kunnen juridisch doorgronden, adviseren en behandelen. Advocaten hebben een beroepsgeheim dat is opgenomen in de wet. Hij kan – tenzij zijn cliënt daarin nadrukkelijk toestemming voor geeft – niet worden gedwongen als getuige te verklaren. Dit geldt alleen voor zaken waarin hij de functie als raadsman heeft.

Advocaat

Advocatuur in Nederland

Om advocaat te worden zal men eerst een universitaire rechtenstudie moeten voltooien. Daarna volgt een beroepsopleiding advocatuur en een drie jaar durende stageperiode. Gedurende de stageperiode is de advocaatstagiair al werkzaam in de advocaat op een advocatenkantoor. In de stageperiode wordt de advocaat stagiair begeleid door een ervaren advocaat-patroon.

Rechten en plichten advocaten

Voor advocaten geldt de Advocatenwet. Ook is een advocaat lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisatie stelt regels aan de beroepsuitoefening en controleert dat. Het kan hierbij gaan over gedragsregels, de manier van het uitoefenen van de advocatenpraktijk en scholing.

Registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Procesvertegenwoordiging bij rechtszaken

Advocaten zijn bij uitstek de professionals om een gerechtelijke procedure te begeleiden. Een advocaat is daar speciaal voor opgeleid. Daarnaast heeft een advocaat zich vaak gespecialiseerd op een bepaald rechtsgebied.

Bij sommige civiele rechters (zoals rechtbank en hof) is een procesadvocaat verplicht. Dit heet verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u verplicht bent een advocaat in te schakelen. Dit geldt dan zowel voor de eiser als de gedaagde partij.

Advocatenkantoor Arnhem

HIJINK Advocaten Arnhem is gevestigd aan de Onderlangs 1 te Arnhem. U kunt voor de deur parkeren. Bel 026 – 44 23 913 of gebruik ons algemene telefoonnummer 0800 – 44 55 000 om een afspraak te maken met een advocaat in Arnhem.

Advocatenkantoor Nijmegen

HIJINK Advocaten Nijmegen is gevestigd aan het Kerkenbos 1021 te Nijmegen. U kunt voor de deur parkeren. Bel 024 – 388 66 80 of gebruik ons algemene telefoonnummer 0800 – 44 55 000 om een afspraak te maken met een advocaat in Nijmegen.

Vraag een advocaat

Heeft u een vraag aan een advocaat. U kunt deze onderstaand stellen door het contact formulier in te vullen. Ook kunt u contact met ons opnemen 0800-44 55 000 (gratis)

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  C. Nieuwenhuis
  M.A.H.J. van de Pol

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief