Letselschade

Letselschadevergoeding

Fiscale schade

Fiscale schade bestaat uit de belasting die u betaalt als u door het ontvangen van een schadevergoeding vermogensbelasting betaalt.

U ontvangt een schadevergoeding. Dit is meestal geen inkomen, maar wel vermogen. U geeft het bedrag bij uw belastingaangifte dus niet op in BOX 1, maar wel in BOX 3. Door het bedrag overschrijdt u mogelijk het heffingsvrijvermogen. Als u vermogensbelasting betaalt, ontstaat er fiscale schade. De vergoeding die bedoelt was voor uw schade gebuikt u om belasting te betalen. Dit is niet wenselijk. We noemen het bedrag dat het slachtoffer aan belasting betaalt de fiscale schade. De letselschadevergoeding bestaat ook uit een vergoeding voor deze belasting over de schadevergoeding.

Fiscale schade

Het berekenen van letselschade betekent vaak het berekenen van toekomstige schade. De schadeverhaling die het slachtoffer ontvangt, ziet op een lange periode en bestaat dan ook meestal uit een groot bedrag. Als u een hoge schadevergoeding ontvangt, betaalt u (vermogens)belasting als u meer vermogen bezit dan het heffingsvrije vermogen. Bij de letselschadevergoeding houden we rekening met deze fiscale schade. De schadevergoeding verhogen we met het bedrag dat daarover aan belasting wordt betaald. Het is ook mogelijk om voor de fiscale schade een voorbehoud op te nemen. Dit noemen we een belastinggarantie. De aansprakelijke partij verklaart hierin een eventuele aanslag van de Belastingdienst te betalen.

fiscale schade, fiscale letselschade, schadeclaim fiscale schade, fiscale schade lestel

Belastinggarantie

Voor het vastleggen van afspraken over schadevergoeding gebruiken we een vaststellingsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin partijen gemaakte afspraken vastleggen. Een belastinggarantie is een verklaring dat de aansprakelijke partij de eventuele belasting betaalt over de schadevergoeding. Of een schadevergoeding belast is, is niet altijd duidelijk. Uiteindelijk bestaat altijd de mogelijkheid dat de Belastingdienst een aanslag oplegt. In een belastinggarantie staat dat de aansprakelijke partij verweer voert tegen de aanslag en een eventuele aanslag betaalt.

Overleg en advies

Het claimen en ontvangen van een schadevergoeding is in principe simpel. Het is wel belangrijk om alle gevolgen te overzien. Denk daarbij niet alleen aan een eventuele belastingaanslag, maar bijvoorbeeld ook aan toeslagen, pensioenopbouw en fiscale voordelen. Wij helpen u in veel gevallen kosteloos uw schade te claimen. Zo weet u zeker dat uw schade tot in de details wordt afgehandeld. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief