Letselschade

Letselschadevergoeding

Verhuiskosten en herinrichtingskosten

Als uw huidige woning door letsel ongeschikt voor u is, betaalt de aansprakelijke veroorzaker van uw letsel uw verhuiskosten en herinrichtingskosten.

Als u gedwongen bent te verhuizen na een ongeluk heeft u recht op een gelijkwaardige woning. Een deel van de letselschadevergoeding bestaat uit de door u gemaakte verhuiskosten en herinrichtingskosten. Voorafgaand aan het maken van verhuis- en herinrichtingskosten kijken we of woningaanpassing mogelijk is. Verhuizen komt namelijk pas aan de orde als het aanpassen van de huidige woning niet mogelijk of te duur is. Bijvoorbeeld als het plaatsen van een traplift niet mogelijk is. Of als uw woning niet rolstoel geschikt gemaakt kan worden.

Met herinrichtingskosten bedoelen we de kosten voor het inrichten van een woning. Onder herinrichtingskosten vallen ook kosten voor tuinaanleg of het aanpassen van een bestaande tuin. Denk bijvoorbeeld aan het rolstoeltoegankelijk maken van een tuin. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een verhoogd pad door de tuin. Denk daarnaast ook aan de volgende verhuis- en herinrichtingskosten:

 • kosten voor het plaatsen van een traplift;
 • aangepaste toiletvoorzieningen;
 • het rolstoel toegankelijk maken van een woning;
 • aangepaste kookvoorzieningen;
 • kosten van een verhuisbedrijf;
 • het plaatsen van vloerbedekking;
 • het schilderen van de woning;
 • het op maat maken van gordijnen;
 • alle mogelijke benodigde aangepaste meubels en voorzieningen, bijvoorbeeld een verstelbaar bed.

Noodgedwongen verhuizen leidt vaak tot ingewikkelde situaties. Bijvoorbeeld bij het kopen en verkopen van een woning en de invloed hiervan op uw vermogen. Uw vermogen is onder andere relevant bij inkomensvoorzieningen, toeslagen en voor de door u te betalen belasting. Een deel van uw schade bestaat uit uw kosten voor juridische hulp. Onze juridische bijstand is voor u daarom meestal kosteloos. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

verhuiskosten letselschade, herinrichtingskosten letselscahde, verhuiskosten claimene, recht opgelijkwaardige woning

Recht op gelijkwaardige woning

Als u moet verhuizen door letsel heeft u recht op een gelijkwaardige woning. Denk bij een gelijkwaardige woning bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een tuin, hobbykamer, bijkeuken of garage. In de praktijk levert de vergoeding van een andere woning bij letselschade veel strijd op. Verzekeraars zijn vaak alleen bereid een goedkoper alternatief te vergoeden. De verzekeraar stelt zich dan op het standpunt dat de door hun aangeboden woonoplossing een adeqaute vergoeding is van de schade. Uitgangspunt van de schadevergoeding is echter dat het slachtoffer schadeloos wordt gesteld.

Verhuiskosten en herinrichtingskosten op grond van de WMO

Ook de gemeente vergoedt verhuis- en herinrichtingskosten en de kosten van woningaanpassing. Deze vergoeding kent de gemeente toe op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente betaalt op grond van de WMO alleen voor de goedkoopste adequate oplossing. Er is dus een verschil tussen de vergoeding op grond van de WMO en de schadevergoeding die een aansprakelijke partij betaalt.

Schadebeperkingsplicht: schadevergoeding of WMO

In Nederland geldt de zogenaamde schadebeperkingsplicht. Slachtoffers moeten hun schade beperken. U beperkt schade ook door hiervoor op andere wijze een vergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld door aanspraak te maken op een publieke voorziening zoals de WMO. Als de gemeente betaalt voor woningaanpassing of verhuiskosten beperkt u het bedrag dat de aansprakelijke partij betaalt. Verzekeraars doen graag een beroep op de schadebeperkingsplicht. De verzekeraar verwijst u in dat geval voor uw verhuis- en herinrichtingskosten naar de gemeente en de WMO. Het is belangrijk dat u weet dat een schadevergoeding en de vergoeding op grond van de WMO verschillen. Wees voorzichtig. Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft. Schakel bij twijfel een specialist in. In de meeste gevallen kan dit kosteloos.

Verhuiskosten en herinrichtingskosten claimen

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over het claimen van verhuiskosten en herinrichtingskosten. Bel naar ons gratis nummer 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief