Integriteitsschade

Integriteitsschade is immateriële schade die ontstaat door een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. De vergoeding voor integriteitsschade bestaat uit smartengeld.

Integriteitsschade ontstaat door een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Integriteitsschade ontstaat bijvoorbeeld als een arts onvoldoende informatie verstrekt. Het probleem met integriteitsschade is dat het alleen aan de orde is als onvoldoende informatie niet tot schade leidt. Het gaat om gevallen waarin wel sprake is van een fysieke of psychische inbreuk, maar er in feite geen materiële schade ontstaat. Als een arts niet voldoet aan zijn informatieplicht en er wel schade ontstaat, is de arts natuurlijk ook schadeplichtig.

Ernstige inbreuk op zelfbeschikkingsrecht

Het zelfbeschikkingsrecht betekent dat een persoon vrij is om zijn of haar leven in te delen. Een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht betekent dus dat een persoon de vrijheid om zelf te beslissen wordt ontnomen. De wettelijke basis voor integriteitsschade is een aantasting van de persoon in de zin van artikel 6:106 BW. Dit artikel is de basis voor de vergoeding van immateriële schade door toekenning van smartengeld. Er bestaat alleen recht op vergoeding van schade als de gevolgen van de aantasting van de persoon ernstig zijn. De onderstaande passage uit een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant verduidelijkt wanneer schending van de informatieplicht tot integriteitsschade leidt:

‘Uit de (weinige) jurisprudentie op dit gebied valt af te leiden dat een schending van de informatieplicht als persoonsaantasting kan worden aangemerkt indien het risico waarvoor gewaarschuwd had moeten worden zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, de patiënt daardoor ernstig is geschokt en de omstandigheid dat daarvoor niet is gewaarschuwd, die schok heeft vergroot. Zonder uitzondering gaat het in de jurisprudentie om ernstige gevolgen die zijn opgetreden.’

Bron

Informatieplicht arts en informed consent

De inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht bestaat bijvoorbeeld uit situaties waarin een persoon onvoldoende informatie krijgt om zelf te beslissen. Bijvoorbeeld als er bij een medische behandeling geen sprake is van informed consent en de patiënt met voldoende informatie een andere keuze had gemaakt. Integriteitsschade is geen veel voorkomende schade.

Integriteitsschade ontstaat als een arts niet waarschuwt voor een gevaar. De situatie zich toch voordoet en de patiënt hierop heftig reageert. Tussen het schenden van de informatieplicht door de arts en de reactie van de patiënt moet een duidelijk verband bestaan.

Wrongful birth

Een zaak waarbij integriteitsschade soms aan de orde komt zijn zogenaamde wrongful birth zaken. Een wrongful birth is de vordering van een vrouw (en man) op een arts of medicus, omdat er zonder kinderwens een kind wordt geboren. In de meeste gevallen gaat het hierbij om fouten bij een sterilisatie. Een voorbeeld is een arts die vergat een spiraaltje terug te plaatsen. Een schadevergoeding voor de geboorte van een kind is vreemd. Integriteitsschade speelt soms een rol bij wrongful birth vorderingen, maar de vordering ziet soms ook volledig op materiële schade. Bijvoorbeeld als het gaat om de wrongful birth van een gezond kind. In dat geval lijden de ouders immers geen immateriële schade.

Integriteitsschade slikken antidepressiva tijdens zwangerschap

Een ander voorbeeld van een zaak waarin een schadevergoeding voor integriteitsschade wordt toegekend is een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. De zaak ziet op de vordering van de ouders van een jongetje dat met afwijkingen wordt geboren. De zwangere moeder slikte op voorschrift van haar psychiater antidepressiva. Onduidelijk is of de afwijkingen van het kindje het gevolg zijn van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. De ingeschakelde deskundige kan deze vraag niet met zekerheid beantwoorden.

Het is duidelijk dat de psychiater, die de antidepressiva voorschreef, onvoldoende informatie heeft verstrekt. Als de psychiater aan zijn informatieplicht had voldaan, had de vrouw de antidepressiva niet geslikt. Er is daarom sprake van integriteitsschade. Een deel van de schade bestaat ook uit onzekerheid. De ouders weten niet (en zullen nooit weten) of de afwijkingen van hun kind ontstonden door het slikken van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Zowel de moeder als de vader heeft daarom recht op vergoeding van immateriële schade.

Bron

Hoogte schadevergoeding integriteitsschade

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de ernst en de gevolgen van de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht.

Overleg integriteitsschade

Vaak is de haalbaarheid van een schadeclaim lastig in te schatten. Is er voldoende bewijs? Komt deze schade voor vergoeding in aanmerking? Wat is de omvang van de schade? Een ervaren letselschade specialist beantwoordt uw vragen direct en informeert u hoe u uw schade succesvol claimt. Wij claimen uw schade in de meeste gevallen bovendien geheel kosteloos namens u. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief