Letselschade

Aansprakelijkheid medische fout

Informed consent

Informed consent betekent dat de patiënt die instemt met een behandeling inzicht heeft in de risico’s, voordelen, mogelijke gevolgen en alternatieven van/voor een behandeling. De patiënt moet een weloverwogen keuze kunnen maken op grond van de door een arts verstrekte informatie.

Als informed consent ontbreekt en de patiënt onvoldoende is voorgelicht, is de arts mogelijk aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Aansprakelijkheid voor een medische fout wegens het ontbreken van informed consent ontstaat als een goed geïnformeerde patiënt een andere keuze had gemaakt, waardoor schade was voorkomen.

Wat is informed consent?

Artsen hebben een informatieplicht. De informatieplicht voor artsen is opgenomen in artikel 7:488 en 7:450 BW. Deze artikelen zien op de behandelovereenkomst tussen arts en patiënt. Een patiënt moet met de door de arts gegeven informatie een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen over het instemmen met een medische behandeling. De patiënt kiest uiteindelijk immers welke behandelingen een arts uitvoert. Het instemmen met een medische behandeling op grond van een weloverwogen beslissing op grond van de door een arts gegeven informatie noemen we informed consent. Is de patiënt onvoldoende voorgelicht en is er dus geen sprake van informed consent dan is de arts mogelijk aansprakelijk voor de schade.

Bij medische behandelingen en aansprakelijkheid voor medische fouten speelt informed consent een rol. Een medische behandeling heeft altijd een risico. De uitkomst van een operatie is soms onzeker en aan elke medische ingreep kleven risico’s. De goed geïnformeerde patiënt kan deze risico’s afwegen en een keuze maken.

Causaal verband informed consent

Voor aansprakelijkheid moet een direct verband bestaan tussen de schade en de medische fout. De slechte voorlichting moet dus schade veroorzaken om reden te zijn voor het toekennen van een schadevergoeding. Dit noemen we causaal verband. Bij een schadeclaim op grond van het ontbreken van informed consent is belangrijk dat de eiser aantoont dat door goede voorlichting schade was voorkomen. In veel gevallen is een rapportage van een medisch deskundige nodig om het ontbreken van informed consent en het causaal verband aan te tonen.

Smartengeld informed consent

Bij letselschade door een medische fout betaalt de aansprakelijke arts ook smartengeld. Smartengeld vergoedt de pijn, het leed en afname van levensvreugde die ontstaat door een medische fout. Dit noemen we immateriële schade. Een foute diagnose of onvoldoende/onjuiste voorlichting door een arts belast een patiënt ook mentaal. Bij het vaststellen van smartengeld speelt de mentale belasting van medische fouten een rol. Bijvoorbeeld als iemand ten onrechte een diagnose krijgt en daar erg van schrikt. Ook als een arts een diagnose mist, lijdt een patiënt meer pijn en bovendien is het gevoel onvoldoende serieus genomen te worden vaak erg frustrerend. Aan de hand van de ernst van het letsel en de psychische belasting hiervan stellen we de hoogte van het smartengeld vast.

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief