Letselschade

Smartengeld

Smartengeldgids – Wat is de ANWB smartengeldgids?

De ANWB smartengeldgids bevat een overzicht van door rechters toegekende smartengeld bedragen Letselschade specialisten gebruiken de smartengeldgids om smartengeldclaims te berekenen.

In de Smartengeldgids staat een korte omschrijving van een schadegeval en het smartengeld dat de rechter toekende. Een letselschade advocaat berekent aan de hand van vergelijkbare gevallen uit de gids de hoogte van een smartengeld claim.

Waarom de Smartengeldgids?

In het Druijf/Bouw arrest van 17 november 2000 bepaalde de Hoge Raad dat we bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld kijken naar vergelijkbare gevallen. Smartengeld berekenen we daarom door te kijken wat gebruikelijk is. Daarvoor kijken we naar de overeenkomsten en verschillen van een zaak met diverse andere schade gevallen. De Smartengeldgids is het ideale naslagwerk om vergelijkbare gevallen te vinden.

Smartengeldgids, ANWB smartengeldgids

Wat staat er in de ANWB Smartengeldgids?

De gids is ingedeeld in 3 categorieën:

 • Smartengeld na ongeval;
 • Smartengeld na medische fout;
 • Smartengeld na voeging.

Smartengeld na voeging is een schadevergoeding toegewezen in een strafproces. Het slachtoffer kan zich in een strafproces voegen als benadeelde partij en een schadevergoeding eisen.

In de gids staat per zaak de volgende informatie vermeld:

 • Leeftijd;
 • Beroep;
 • Geslacht;
 • Datum van het ongeval;
 • Toedracht van het ongeval;
 • Welk letsel er ontstond bij het ongeval;
 • Hoe het herstel verliep;
 • Of er blijvende beperkingen zijn;
 • Bijzonderheden bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld;
 • Rechterlijke instantie: rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad en plaats/arrondissement;
 • Zaaknummer (ECLI);
 • Publicatie datum en nummer in ANWB Verkeersrecht.

In sommige zaken zijn bepaalde gegevens niet openbaar of bekend. Het beroep of geslacht van het slachtoffer ontbreekt bijvoorbeeld bij veel zaken. De opgenomen informatie is daarnaast afhankelijk van de relevantie voor de hoogte van het smartengeld.

ANWB Verkeersrecht Smartengeld

De ANWB geeft maandelijks het blad Verkeersrecht uit. Verkeersrecht is een juridisch maandblad over aansprakelijkheid in het verkeer, verkeersstrafrecht en letselschade. Het themanummer van ANWB Verkeersrecht uit 2013 over smartengeld werd zo goed ontvangen dat de ANWB inmiddels jaarlijks een Smartengeldgids samenstelt. De maandelijkse uitgave van Verkeersrecht bevat nieuwe smartengeld uitspraken.

Indexatie smartengeld

Het Druijf/Bouw arrest geeft aan dat we voor de hoogte van het smartengeld kijken naar vergelijkbare gevallen en de sinds die uitspraak opgetreden geldontwaarding. De bedragen in de gids worden daarom ieder jaar geïndexeerd aan de hand van de consumenten prijsindexcijfers voor ‘alle huishoudens’ van het CBS.

Smartengeld bedragen

De meeste smartengeld bedragen zijn onbekend. Slechts een klein deel van alle letselschadezaken komt voor de rechter. Van deze rechtszaken is een deel een zogenaamd deelgeschil. Dit zijn procedures die zich op een bepaald geschil punt richten. Meestal wordt het smartengeld niet vastgesteld in een deelgeschil procedure. Als partijen een overeenkomst sluiten, blijft de inhoud geheim. De meeste smartengeldbedragen zijn daarom onbekend.

Zelf de Smartengeldgids gebruiken

Voor inzicht in uw smartengeldclaim kunt u kijken naar onze pagina’s met smartengeld voorbeelden. U vindt op de verschillende pagina’s voorbeeld bedragen. Voor de hoogte van het smartengeld zijn de persoonlijke omstandigheden en de ernst en duur van het letsel doorslagevend.

Bespreek uw schadevergoeding met een letselschade advocaat

Het inschakelen van een belangenbehartiger is bij letselschade meestal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief