Smartengeld bedrijfsongeval

Smartengeld bedrijfsongeval : smartengeld bij een bedrijfsongeval is een vergoeding voor de immateriële schade ontstaan door het bedrijfsongeval. Onder andere de als gevolg van het ongeval tijdens het werk gederfde levensvreugde en geleden pijn wordt door smartengeld vergoed.

De hieronder genoemde voorbeelden van smartengeld bij een arbeidsongeval geven een indicatie van smartengeldtoekenning bij een bedrijfsongeval. Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval tijdens het werk vindt u hier relevante bedragen en krijgt u een idee van uw aanspraak op smartengeld.

Deskundige hulp bij het beoordelen van uw schade is belangrijk. Schakel bij letselschade een ervaren letselschade behandelaar in. Ook als u niet kiest voor de hulp van Hijink advocaten en letselschadespecialisten.

Hoeveel smartengeld krijg ik bij een bedrijfsongeval

De hoogte van het smartengeld bij een arbeidsongeval is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ook de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer van het bedrijfsongeval zijn van belang. Bijvoorbeeld de leeftijd, hobby’s en woonsituatie. Een letselschadedeskundige kan u een persoonlijk advies geven over smartengeld bij letselschade.

Letselschadevergoeding en smartengeld bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever moet de schade vergoeden. Bijvoorbeeld gemist inkomen, kosten van medische benadeling en kosten van woningaanpassing. De letselschadevergoeding bestaat naast de vergoeding van alle schadeposten uit het smartengeld. De hieronder genoemde smartengeldbedragen maken dus slechts een deel uit van de letselschadevergoeding.

Smartengeld bedrijfsongeval met voetletsel

Tijdens opruimwerkzaamheden overkomt een grondwerker een bedrijfsongeval. Een rioolput die op onjuiste wijze, met een grijper, werd opgehesen, glijdt uit de knijperbak en valt tegen meerpalen aan. Een van de palen komt op de linkervoet van de grondwerker terecht. De grondwerker loopt ernstige beschadiging op aan zijn voetwortelbeentje en middenvoetsbeentje. De voet moet geopereerd worden. Gedurende drie maanden na de operatie mag de voet niet belast worden. De man wordt behandelt door een fysiotherapeut. Uiteindelijk wordt € 3.054,– aan smartengeld toegekend voor het bedrijfsongeval.

Arbeidsongeval door uitglijden

Een werkneemster glijdt uit op kantoor. De vloer was gedweild en nat. Er is geen waarschuwing aangebracht. De werkgever is aansprakelijk voor het uitglijden. Zij heeft blijvend last van pijn in haar enkel. Bij het lopen, traplopen, zitten en liggen lijdt zij pijn. De aansprakelijke werkgever moet voor het arbeidsongeluk een bedrag van € 5.240,-– aan smartengeld betalen.

Smartengeld bedrijfsongeval, smartengeld arbeidsongeval, smartengeld werkongeval, smartgeld bedrijfsongeval, smarte geld arbeidsongeluk

Smartengeld bedrijfsongeval beklemming

Een werknemer raakt bekneld tussen een vrachtwagen en een vorkheftruck. Na het bedrijfsongeval werkt hij door. Vanwege pijn in zijn rug en heup gaat hij toch naar een dokter. De man kan nog maximaal 10 min zitten en staan door het zogenaamde crush letsel. Klimmen, knielen, dragen, duwen en bukken kan de man niet meer. De man raakt 100% arbeidsongeschikt door het bedrijfsongeval. Voor het arbeidsongeval kent de rechter € 11.915,– smartengeld toe.

Bedrijfsongeval val van ladder

Een verwarmingsmonteur valt tijdens zijn werk van 2 meter hoogte van een ladder. Door het arbeidsongeval ontstaat een ernstige hersenschudding met een hersenoedeem en een bloeding onder het hersenvlies. De man wordt direct geopereerd. Er is sprake van geestelijke en fysieke achteruitgang. De man raakt 100% arbeidsongeschikt. Voor het ongeval tijdens het werk wordt € 28.893,– aan smartengeld toegekend.

Oogletsel door bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeluk raakt de oogbal van een werknemer ernstig beschadigd. Daarnaast loopt de man uitwendige verwondingen op. De man was door een oogziekte al visueel beperkt aan 1 oog. Door het ongeval op zijn werk is het zicht met zijn goede oog nog slechts 3 %. De man raakt arbeidsongeschikt en kan zijn hobby’s niet meer uitoefenen. Voor het ongeval tijdens zijn werk krijgt de man € 69.434,-– aan smartengeld.

Smartengeld dwarslaesie door arbeidsongeval

Een 18 jarige timmerman overkomt een arbeidsongeval. De timmerman loopt een sensibele, motorische complete dwarslaesie op. De man is afhankelijk van een elektrische rolstoel. De werknemer raakt arbeidsongeschikt. Ook het sociale leven van de man wordt in zeer vergaande mate beïnvloed door het ongeluk tijdens het werk. De rechtbank kent € 137.492,– aan smartengeld toe voor het bedrijfsongeval met zeer ernstig letsel.

Smartengeld bedrijfsongeval claimen

Voor een deskundig persoonlijk advies maakt u een afspraak met een van onze letselschade deskundigen. Ook is het mogelijk uw situatie telefonisch te bespreken. Onze bijstand is in de meeste gevallen gratis. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak of een vrijblijvend gesprek.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief