Smartengeld orgaanletsel

Letsel aan organen is vaak ernstig letsel. Organen hebben een functie en een verminderde functionaliteit van een orgaan levert schade op. Ernstige schade aan organen kan de dood tot gevolg hebben. Beschadiging van longen, lever en milt komt het meest voor. Daarnaast is letsel aan nieren een veelvoorkomend orgaanletsel. Bij een ongeval kan ook schade ontstaan aan darmen, alvleesklier, blaas of bloedvaten.

Orgaanletsel komt voor bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten. Bij hoog energetisch trauma, zoals een verkeersongeval op hoge snelheid of een val van grote hoogte, is de kans op letsel aan organen aanzienlijk. Daarnaast is veel orgaanletsel het gevolg van werken met schadelijke stoffen. Hierdoor ontstaat veelal schade aan longen, waaronder longaandoeningen als een longoedeem of een mesothelioom.

orgaanletsel smartengeld, schade organen, internletsel, longoedeem, gescheurde milt, mesothelioom, asbest, letselschade

Schadevergoeding bij orgaanschade

De schadevergoeding bij orgaanschade bestaat uit alle door het letsel veroorzaakte schade. Naast de immateriële schade, waarvoor het smartengeld wordt toegekend, betreft dit de materiële schade, geleden verlies en gederfde winst. Vaak zijn er bij orgaanletsel meer schadeposten dan u denkt. Een letselschade expert helpt u bij het vaststellen en verhalen van uw schade.

Smartengeld orgaanletsel

Smartengeld vergoed immateriële schade. Geleden pijn en gederfde levensvreugde worden met smartengeld vergoed. Ook bij orgaanschade bestaat aanspraak op smartengeld. Smartengeld wordt toegekend naast de vergoeding van materiële schade. De hieronder genoemde voorbeelden van smartengeld bedragen bij orgaanschade zijn dus slechts een deel van de volledige letselschadevergoeding.

Letsel en smartengeld zijn hoogst persoonlijk. Voor een helder inzicht in uw situatie en een indicatie van uw aanspraak op smartengeld bij orgaanletsel kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen om uw situatie met een deskundige te bespreken.

Gescheurde milt verkeersongeval

Een man raakt de controle kwijt over zijn bromfiets. In een bocht raakt hij van de weg en komt in botsing met in de berm opgestapelde stenen. Als gevolg van het ongeval scheurt de man zijn milt. De gescheurde milt moet enige tijd later operatief worden verwijderd. De rechtbank Assen kent een bedrag van € 6.083,– aan smartengeld toe.

Longklachten door beroepsziekte

Een verfspuiter loopt schade op aan bronchiën en longen. Het letsel ontstaat doordat zijn werkgever onvoldoende beschermingsmaatregelen neemt. De man is door de longklachten arbeidsongeschikt geraakt. De gevolgen voor het sociale leven worden meegewogen bij de vaststelling van het smartengeld op € 6.214,–.

Smartengeld longoedeem

Een filmmaker is bezig aan een opdracht voor een afvalverwerkingsbedrijf. Tijdens het uitvoeren van de opdracht ademt hij een schadelijke stofwolk in. Hij loopt hierdoor een longoedeem op. De man heeft onder andere last van benauwdheid, slaapstoornissen, extreme vermoeidheid, transpiratieaanvallen en verlaging van zijn afweer. De man kan zijn werk niet meer uitoefenen en raakt in een sociaal isolement. Er wordt een bedrag van € 15.125,– aan smartengeld toegekend voor de schade aan zijn longen.

Smartengeld mesothelioom

Een metaalwerker is in een periode van zijn 32e tot 36e blootgesteld aan asbest. 30 jaar later wordt de ziekte mesothelioom bij hem gediagnostiseerd. Door de ziekte is zijn levensverwachting kort. De rechtbank te Dordrecht kent € 55.989,– smartengeld toe overeenkomstig een standaardregeling van het Instituut Asbestslachtoffers.

Bespreek uw letselschade met een deskundige

Letselschade is erg ingrijpend. Voor de juridische afhandeling van letselschade, het krijgen van een rechtvaardige duurzame schadevergoeding, schakelt u een deskundige in. Dit betekent dat u zich kunt richten op uw herstel. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via 0800-4455000.

Relevante informatie

Letselschade|Smartengeld|Werkgeversaansprakelijkheid

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief