Letselschade

Whiplash letsel

Whiplash en werken: weer aan het werk met een whiplash

Whiplash en werk: 75% van de whiplash slachtoffers is na 6 tot 12 maanden volledig herstelt. Gemiddeld gaan mensen met whiplash klachten daarom 6 tot 12 maanden na een ongeval weer werken. Het aanpassen van de werkzaamheden en beperken van de belasting is belangrijk als u weer gaat werken met een whiplash. Te vroeg weer aan het werk gaan, is niet bevorderlijk voor het herstel van whiplash letsel.

Whiplash klachten verdwijnen soms na een paar weken, soms na een paar maanden en in sommige gevallen duurt het herstel van een whiplash nog langer. Een werknemer met whiplash klachten meldt zich ziek als werken door een whiplash onmogelijk is. De werknemer kan druk ervaren van de werkgever en de arbo- of bedrijfsarts om weer aan de slag te gaan. De werknemer en de werkgever en bedrijfsarts verschillen bijvoorbeeld van mening over de ernst van de klachten en de vraag of de werknemer kan werken. Voor whiplash slachtoffers is het belangrijk de re-integratie actief op te pakken, duidelijk te communiceren met de werkgever, maar ook vooral om goed aan te geven wat niet mogelijk is.

Weer aan het werk met whiplash

Veel conflicten over werken met whiplash letsel ontstaan door gebrekkige communicatie tussen werknemer en werkgever. Zelf een opbouwplan opstellen en actief communiceren met de werkgever over uw mogelijkheden, beperkingen en de opbouw van uw belasting is verstandig. Betrek hierbij uw eigen arts of fysiotherapeut. Hierdoor voorkomt u mogelijk spanningen met uw werkgever.

Bij whiplash trauma kunnen wij u in veel gevallen gratis helpen om uw schade te claimen. Dit betekent dat wij u schade van A tot Z afhandelen. Bovendien beschikken wij over de kennis, de ervaring en het netwerk om u ook bij uw re-integratie en andere arbeidsrechtelijke kwesties te begelijden. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag verder. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Werken met whiplash,Whiplash en werken: weer aan het werk met een whiplash, reintegratie whiplash

Whiplash en werkhervatting

Bij werkhervatting met een whiplash is aanpassing van het werk vaak verstandig. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende maatregelen:

 • Voorkom of beperk tilbelasting;
 • Bouw het maximaal te tillen gewicht langzaam op;
 • Vermijd zware duw- en trekbewegingen;
 • Werk niet boven schouderniveau;
 • Probeer de mentale belasting van het werk te beperken;
 • Werk in een rustig tempo en neem voldoende pauze;
 • Wissel bij computerwerk af tussen inspanning en ontspanning;
 • Vermijd piekbelasting en overwerk.

Door een opbouwschema te maken, kunt u uw belasting langzaam opbouwen. Evalueer het schema regelmatig met uw werkgever en de bedrijfsarts.

Whiplash en re-integratie

Door actief mee te werken aan de re-integratie, open te communiceren met de werkgever en de eigen arts en/of fysiotherapeut bij de re-integratie te betrekken, voorkomt u vaak problemen bij de re-integratie. Daarnaast is het van groot belang dat u duidelijk uw grenzen aangeeft. Overbelasting en te snel weer aan het werk gaan, betekent ook voor de werkgever een stap terug. Beide partijen hebben dus een belang bij een snelle en volledige re-integratie na een whiplash.

Whiplash en arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid is het soort werk dat u u doet altijd belangrijk. De vraag of iemand arbeidsongeschikt is, beantwoorden we namelijk in eerste instantie aan de hand van het huidige werk. Ook is aanpassing van de werkzaamheden niet altijd mogelijk. De mate van arbeidsongeschiktheid en de vraag of iemand kan werken met een whiplash is dus grotendeels afhankelijk van het soort werk.

Onduidelijkheden whiplash letsel

De term whiplash verwijst naar de slingerbeweging van het hoofd die het letsel veroorzaakt. Dit letsel is niet aantoonbaar met een scan of medisch onderzoek. De diagnose van een whiplash levert daarom soms problemen op. Ook over de beperkingen die het letsel veroorzaakt, verschillen werknemer en werkgever soms van mening. Bij het claimen van een letselschadevergoeding en de re-integratie zorgt deze onzekerheid soms voor problemen bij het vaststellen van de omvang van de klachten die een whiplash slachtoffer ervaart. Een arbo-arts of bedrijfsarts bepaalt uiteindelijk de mate waarin een whiplash slachtoffer kan werken.

Vragen over whiplash en werken

Als u vragen heeft over het claimen van een schadevergoeding bij whiplash letsel of over werken met een whiplash en re-integratie staan wij u graag te woord. Onze experts helpen u graag verder. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800-445500. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief