Letselschade

Letselschade verhalen

Objectiveerbaar letsel

Bij de afhandeling van letselschade speelt het begrip objectiveerbaar letsel een belangrijke rol. Met objectiveerbaar letsel bedoelen we letsel dat (medisch) kan worden vastgesteld of verklaarbaar is. Objectiveerbaar letsel heeft een aantoonbare medische oorzaak.

Voor het recht op schadevergoeding is belangrijk dat er een direct verband is tussen een bepaalde handeling en de schade. Dit vereiste noemen we causaal verband. Het betekent dat voor een schadeclaim nodig is dat de schade het directe gevolg is van een ongeval of andere schadeveroorzakende gebeurtenis. Voor letselschade is dus belangrijk dat aantoonbaar is dat het letsel ontstond door het ongeluk. Hiervoor is belangrijk dat duidelijk is hoe en wanneer letsel ontstond en wat de gevolgen zijn van het letsel. Als het letsel objectiveerbaar is, kan dit verband worden aangetoond. De gevolgen van een ongeluk zijn dan medisch aantoonbaar. Een probleem ontstaat als letsel en klachten niet medisch aantoonbaar zijn. De oorzaak van het letselschade is dan onduidelijk. Het recht op een schadevergoeding is daardoor soms moeilijk aan te tonen.

Niet medisch objectiveerbaar letsel

Objectiveerbaar letsel hangt nauw samen met de term niet medisch objectiveerbaar letsel. Dit zijn klachten en beperkingen zonder aantoonbare medische oorzaak. Een veelvoorkomend voorbeeld van niet objectiveerbaar letsel zijn whiplash klachten. Andere voorbeelden zijn (zenuw) pijnklachten na een ongeluk en aanhoudende klachten na een hersenschudding of hersenkneuzing. Dit zijn allemaal klachten die een slachtoffer ervaart, maar die niet kunnen worden vastgelegd met een röntgenfoto, scan of een ander medisch onderzoek.

Schadevergoeding niet medisch objectiveerbaar letsel

Voor niet medisch objectiveerbare klachten beoordelen we of de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Een patroon van klachten is plausibel als de klachten consistent, consequent en samenhangend zijn. Dit noemen we ook wel het plausibiliteitscriterium. Voor een schadevergoeding is ook belangrijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De klachten bestonden niet voor het ongeval;
 • Het ongeval kan de klachten hebben veroorzaakt;
 • Een alternatieve verklaring voor het ontstaan van de klachten ontbreekt.

Voor het claimen van schade door niet medisch objectiveerbaar letsel geven medische rapportages vaak de doorslag.

Objectiveerbaar letsel

Een dokter kan een whiplash niet aantonen, vastleggen of bewijzen. Een whiplash is daarom niet medisch objectiveerbaar. Voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding bij whiplash letsel is het plausibiliteitscriterium vastgesteld. Omdat whiplash letsel relatief veel voorkomt, gebruiken we voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding bij ander niet objectiveerbare klachten ook deze zogenaamde whiplash-jurisprudentie. De uitspraken van rechters over de aansprakelijkheid voor whiplash letsel gebruiken we dus ook voor schadevergoeding van ander niet medisch objectiveerbaar letsel.

Overleg letselschade verhalen

U schakelt gratis een deskundige in om uw schade te claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief