Letselschade

Whiplash letsel

Whiplash bij een kind

Whiplash letsel bij een kind ontstaat door achteraanrijdingen, maar ook regelmatig bij ongelukken buiten het verkeer. De aansprakelijke veroorzaker van het letsel betaalt de schade. Whiplash letsel remt soms de geestelijke ontwikkeling van kinderen. Aandacht voor de verwerking van het letsel is daarom belangrijk.

Whiplash letsel bij een kind zorgt soms voor een vertraging van de geestelijke ontwikkeling. Het is daarom belangrijk voorzichtig te zijn als een kind whiplash klachten heeft. Laat kinderen na een aanrijding, val op het hoofd of bij nek- en hoofdpijn klachten medisch onderzoeken. Whiplash letsel bij kinderen ontstaat soms door een aanrijding. De kop-staart botsing is dan net als bij volwassenen de voornaamste oorzaak. Maar whiplash letsel bij kinderen ontstaat ook vaak bij andere ongelukken. Bijvoorbeeld bij:

 • vallen van de trap;
 • sport- en spel ongelukken;
 • koppen bij voetbal;
 • stoeien en vechten;
 • duiken in een (ondiep) zwembad;
 • trampolinespringen;
 • springkussens;
 • bungee jumpen;
 • lichamelijke mishandeling.

Whiplash bij kinderen na aanrijding

Ook als een kind veilig wordt vervoerd, bestaat er een risico op whiplash letsel. Whiplash ontstaat ook bij het gebruik van een veilige kinderstoel met driepuntsgordel. Daarbij is bovendien niet van belang of het kind voor of achter in de auto zit. Wat betreft de kans op whiplash letsel maakt de wijze waarop u uw kinderen vervoert dus geen verschil.

whiplash bij een kind, whiplash bij kinderen, whiplash letsel kind, whiplash bij kind, whiplash kinderen

Aansprakelijkheid whiplash bij kinderen

Bij letsel bestaat recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor de schade. Bij een verkeersongeluk betaalt de weggebruiker die een verkeersfout maakt meestal de schade. Ook een leeftijds- of klasgenoot kan aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als whiplash ontstaat door een val na een duw of bij een mishandeling. Bij een georganiseerde activiteit kan de organisator aansprakelijk zijn. Ook een school of sportvereniging is soms aansprakelijk. Bijvoorbeeld bij een ongeluk tijdens gym- of zwemles. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Door uw persoonlijke situatie te bespreken met onze specialisten weet u vaak direct welke mogelijkheden u heeft.

Herstel whiplash bij kinderen

Leeftijd werd vroeger gezien als een risicofactor bij het herstel van whiplash letsel. De nieuwe opvatting is dat ouderdom geen rol speelt bij het ontstaan en de duur van het herstel van whiplash letsel.

Bij kinderen herstelt whiplash letsel meestal volledig. Chronische whiplash komt bij kinderen nauwelijks voor. Het risico op vertraging van de geestelijke ontwikkeling vraagt extra aandacht voor kinderen met whiplashtrauma. Begeleiding bij het herstel is belangrijk. Geestelijke en lichamelijke hulp bevorderen het herstel. Bovendien voorkomt geestelijke begeleiding problemen bij de verwerking van het trauma.

Kinderen ontwikkelen zich. Letsel remt soms de lichamelijke en geestelijke groei van kinderen. Als een kind whiplash trauma oploopt is geestelijke begeleiding daarom belangrijk. Wij raden u altijd aan om professionele ondersteuning te zoeken als uw kind letsel oploopt.

Schadevergoeding whiplash bij een kind

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade van het letsel. Bij kinderen verplaatst de schade zich grotendeels naar de ouders. Denk bijvoorbeeld aan reis- en parkeerkosten, het eigen risico van de zorgverzekering, kosten voor medische behandeling, extra vrije dagen om een ziek kind te verzorgen, kosten voor woningaanpassing, etc.

Ook kinderen met whiplash klachten krijgen smartengeld. Smartengeld vergoedt de pijn, het leed en de afname van plezier die een kind ervaart door whiplash letsel. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op het leven. Bekijk onze voorbeelden van smartengeld bij whiplash voor inzicht in de hoogte van het smartengeld.

whiplash bij een kind, whiplash bij kinderen, whiplash letsel kind, whiplash bij kind, whiplash kinderen

Studievertraging door whiplash bij een kind

Door letsel ontstaat soms studievertraging. Ook voor een vertraging in de opleiding betaalt de aansprakelijke partij een schadevergoeding. Bij kinderen en jongeren die naar school gaan, ontstaat een ‘inkomensschade’. De inkomensschade bestaat uit het later toetreden tot de arbeidsmarkt. De studie duurt langer. De student gaat dus later betaald werken en loopt hierdoor schade op. De aansprakelijke partij betaalt deze schade. De Letselschade Raad heeft een richtlijn opgesteld met vergoedingen voor een jaar studievertraging. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort onderwijs. Bij studievertraging kan een slachtoffer ook de volledige schade vorderen als de schade hoger is dan het bedrag uit de richtlijn.

Uw schade bespreken

Bij letsel schakelt u gratis juridische bijstand in. De veroorzaker van de schade betaalt uw kosten voor een letselschade advocaat. Dit betekent dat u uw schade of de schade van uw kind meestal kosteloos kunt laten claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier. Vul uw gegevens in als u wilt dat wij contact met u opnemen. Wij proberen u op werkdagen binnen 15 minuten terug te bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief