Nieuws

geschilbeslechting door e-court

Geschilbeslechting door e-Court

Geschilbeslechting door e-Court, de elektronische rechtbank en zorgverzekeraars

Bijna alle (grote) zorgverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat betalingsgeschillen worden beslecht door een zogenaamd e-Court.