Nieuws

Arbeidsongevallen 2021

Arbeidsongevallen 2021

Arbeidsongevallen 2021: 196.000 werknemers hadden in 2021 een ongeval op het werk. Bij 100.000 werknemers zorgde een arbeidsongeval in 2021…

letselschade 2023, letselschade bedragen 2023,

Letselschade 2023

Letselschade 2023: 1 januari is altijd een belangrijke datum in het recht. Veel wetswijzigingen gaan in op 1 januari. Hieronder…

Loonregres derde ziektejaar, loondoorbetaling derde ziektejaar, regresvordering derdeziektejaar, verlenigingloondoorbetaling regres

Loonregres derde ziektejaar

Als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, kan de loondoorbetalingsverplichting worden verlengd met een zogenaamd ‘derde ziektejaar’. Loonregres is niet…