Bouwrecht

Het bouwrecht is bij uitstek een terrein waarbij veel specialistische juridische kennis komt kijken. Door de vele complexe contractvormen, is juridische ondersteuning in de regel aan te raden.

Bij het ontwikkelen en realiseren van bouwplannen kunnen zich allerlei problemen voordoen. Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk, maar ook civielrechtelijk van aard zijn.

Civiel en bestuursrechtelijke aspecten in bouwrecht

Binnen het bestuursrechtelijke vlak gelegen zijn aspecten die bijvoorbeeld te maken hebben met vergunningen, bestemmingplannen en planschade. Bij problemen die civiel rechtelijk van aard zijn moet u denken aan overeenkomsten, toepasselijke voorwaarden, contractbreuk, schadevergoedingen en gebreken.

De scheidslijn is niet altijd even strikt te trekken. De meeste vraagstukken zijn gelegen op het snijvlak van civiel- en bestuursrecht. Om deze reden werken de advocaten en adviseurs van de secties civiel- en bestuursrecht nauw met elkaar samen. Dit om op een doelmatige manier uw belangen te garanderen.

Wel of geen advocaat inschakelen?

Bij civielrechtelijke kwesties is het soms verplicht een advocaat in te schakelen. Bij bestuursrechtelijke kwesties is dit vaak niet het geval. Wel is het vaak verstandig. Datzelfde geldt overigens voor arbitrageprocedures. Ook in dergelijke gevallen is het advies om toch een gespecialiseerde advocaat in bouwrecht in te schakelen.

Ook komt het regelmatig voor dat wij uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseren over bouwrechtelijke vraagstukken, zonder dat de overige betrokkenen daarvan op de hoogte worden gesteld. U kunt hierbij denken aan het bieden van begeleiding of geven van aanwijzingen over te nemen stappen of strategieën.

Onze advocaten hebben ervaring met zowel het civiele als het bestuursrechtelijke deel van het bouwrecht. Wij kunnen adviseren en begeleiding bieden in o.m. het volgende:

• grondverwerving
• projectontwikkeling
• aanbestedingen
• algemene voorwaarden
• exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten
• (onder-)aannemingsovereenkomsten
• aansprakelijkheid voor gebreken/fouten
• beëindiging overeenkomsten/contractbreuk
• meer- en minderwerk
• vertragingsclaims/bouwschades

Advocaat bouwrecht en onroerend goed recht

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief