Hulp bij letselschade in samenwerking met Steunpunt Letselschade

Steunpunt Letselschade is hét landelijke opererende informatie en behandelcentrum voor mensen met letselschade. Samenwerking met Stichting Steunpunt Letselschade voor hulp bij letselschade.

Letsel kan ontstaan door verschillende oorzaken zoals een verkeersongeluk, ongeval op het werk, tijdens het sporten of een ziekte. Vaak leidt dit er toe dat er (tijdelijk) van alles geregeld moet worden.

Als u werkt volgt een ziekmelding en misschien een re-integratietraject of WIA melding vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Soms wordt ondersteuning gevraagd bij de WMO of het UWV voor aanpassingen in het huis, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning of op aanpassingen op de werkplek.

Zeker bij ernstige letselschade kunnen de kosten nogal oplopen. Als u bent verzekerd of er is een aansprakelijke verzekeraar, dan worden de kosten vaak vergoedt. Ook kan het zijn dat de gemeente of het UWV een bijdrage levert. Vaak is dit een heel gepuzzel om de verschillende potjes aan te spreken. Het is belangrijk te kunnen steunen op professionals die de processen kunnen begeleiden.

hulp bij letsel via steunpunt letselschade

Hulp bij letselschade

Regelmatig wordt gezien dat bij letselschade er barrières ontstaan in het proces dat niet ten goede komt aan het genezingsproces. Wij bieden bijvoorbeeld bijstand en ondersteuning bij:

  • ziekmelding (bezwaar en beroepsprocedures ziektewet);
  • specialistische revalidatietrajecten;
  • re-integratie-begeleiding / verzuimbegeleiding;
  • verhalen loondoorbetalingen (regresvorderingen);
  • bezwaar en beroepsprocedures bij aanvragen voorzieningen bij de WMO;
  • bezwaar en beroepsprocedures WIA;
  • aansprakelijkheidskwesties en  schadevergoedingen;
  • ontslagkwesties.

Steunpunt Letselschade brengt sturing aan in deze trajecten. Daar waar er behandelingen of aanpassingen noodzakelijk zijn kan worden verwezen naar aangesloten deskundigen. Als het mogelijk is worden de kosten verhaald op een aansprakelijke verzekeraar, zorgverzekeraar, UWV of gemeente. Zeker als u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeluk of arbeidsongeval is er vaak meer mogelijk dan u denkt.

Multidisciplinair letselschade regelen

Binnen Steunpunt Letselschade werken verschillende disciplines nauw samen. artsen, advocaten, specialisten en arbeid- en re-integratiedeskundigen. Dit zorgt er voor dat gezocht kan worden naar de beste oplossingen. Hijink Advocaten verzorgt de juridische aspecten samenhangend met de letselschade, schadevergoedingen en voorzieningen. Ook begeleiden wij WIA of Ziektewet procedures.

Advies bij gezondheidsklachten

Wilt u meer weten over de begeleiding en hulp bij letselschade. Bel voor een gratis advies gesprek naar Steunpunt Letselschade 0800 752 24 86 of het kantoor van Hijink Advocaten 0800 44 55 000

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief