Relatie rugklachten en werkzaamheden

Relatie rugklachten en werkzaamheden: Hoe toont een werknemer aan dat er een relatie bestaat tussen rugklachten en uitgevoerde werkzaamheden? In de meeste gevallen is het inschakelen van een deskundige noodzakelijk om aan te tonen dat rugklachten het gevolg zijn van bepaalde werkzaamheden. In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Rotterdam of de relatie tussen rugklachten en werk is aangetoond.

De werkgever, of althans de verzekeraar van de werkgever, neemt vaak het standpunt in dat bepaalde klachten geen relatie hebben tot het werk. In een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam oordeelt de rechter dat de relatie tussen rugklachten en werkzaamheden succesvol is aangetoond. De werkgever slaagt er niet in tegenbewijs te leveren waaruit blijkt dat het werk niet de oorzaak is van de rugklachten. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de letselschade die ontstaat door de rugklachten.

Relatie rugklachten en werkzaamheden vastgesteld door deskundige

Het slachtoffer schakelde een deskundige in. Deze deskundige concludeert dat het waarschijnlijk is dat de rugklachten zijn ontstaan door het werk:

‘De deskundige heeft vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat [ eiser ] de vastgestelde rugklachten heeft gekregen als gevolg van het verrichten van de werkzaamheden bij Hefra zoals genoemd in het tussenvonnis van 1 oktober 2021, dat het bestaan van een causaal verband tussen het ontstaan van de klachten en de verrichte werkzaamheden bij Hefra waarschijnlijk is en dat die werkzaamheden een grote invloed hebben gehad op het ontstaan en het verloop van de klachten van [ eiser ].’

Relatie rugklachten en werkzaamheden
Om de relatie tussen werk en rugklachten aan te tonen, is het inschakelen van een deskundige vaak noodzakelijk.

Waren de rugklachten ook ontstaan zonder het werk?

De rechter gaat ook in op de vraag of de rugklachten zonder het werk ook zouden zijn ontstaan. In dat geval is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. De deskundige stelt vast dat niet gezegd kan worden dat de klachten ook zonder het werk zouden zijn ontstaan:

‘Verder heeft de deskundige vastgesteld dat het verre van zeker is dat de klachten die [ eiser ] ondervindt er ook zouden zijn geweest of op enig moment ook hadden kunnen ontstaan, als [ eiser ] de werkzaamheden bij Hefra niet had verricht.’

Waren de rugklachten al aanwezig voor de werkzaamheden?


De deskundige stelt vast dat de werknemer afwijking heeft aan zijn wervelkolom. De afwijkingen die de deskundige vast stelt, hebben niet eerder klachten veroorzaakt. Uit het medisch dossier van de man blijkt namelijk dat de man niet eerder met deze klachten te maken heeft gehad. De deskundige concludeert daarom dat de rugklachten zijn ontstaan bij de werkzaamheden voor de aansprakelijk gestelde werkgever:

‘Weliswaar heeft de deskundige enkele pre- existente afwijkingen (groeivarianten) vastgesteld in de wervelkolom van [ eiser ] (waaronder een morbus Scheuermann), maar in dat verband heeft de deskundige op basis van de anamnese en het uitgebreide medisch dossier geoordeeld dat [ eiser ] voor de aanvang van het dienstverband bij Hefra geen klachten en afwijkingen heeft gehad, zoals die nu wel zijn vastgesteld door de deskundige, en ook geen medische consultaties of behandelingen op dit gebied en dat de omschreven klachten en beperkingen bij [ eiser ] eerst tijdens de werkzaamheden bij Hefra zijn ontstaan.’

Uw schadeclaim bespreken met een letselschade advocaat

Het bespreken van uw schadeclaim geeft u direct inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Welk bewijs is er nodig om succesvol schade te claimen? Is het inschakelen van een medische deskundige noodzakelijk? Onze letselschade advocaten helpen u direct verder. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.letselschademagazine.nl/2023/RBROT-280423

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief