Dodelijke verkeersongevallen rijkswegen 2021

Dodelijke verkeersongevallen rijkswegen 2021: SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat dodelijk verkeersongevallen op rijkswegen.

Door bestudering van politierapporten en beeldmateriaal probeert SWOV een beeld te vormen van de omstandigheden die een rol spelen bij verkeersongevallen op rijkswegen. In 2021 overleden 582 personen door een verkeersongeval. 51 personen overleden bij een verkeersongeval op een rijksweg. 51 jaarlijkse verkeersdoden op rijkswegen betekent dat rijkswegen relatief gevaarlijk zijn. Dit betekent namelijk dat 9% van de dodelijke verkeersongevallen plaatsvindt op een rijksweg, terwijl slechts 4% van de Nederlandse wegen een rijksweg is.

Wat is een rijksweg?

In Nederland bedoelen we met een rijksweg een weg die wordt beheert door het rijk (Rijkswaterstaat). In de spreektaal gebruiken sommigen de term rijksweg om een snelweg aan te duiden. Rijkswegen kunnen echter zowel A-wegen (autosnelweg) of N-wegen (niet-autosnelweg) zijn. In 2018 was in Nederland ongeveer 140 duizend kilometer verharde weg, waarvan ongeveer 5,5 duizend kilometer Rijksweg.

Dodelijke verkeersongevallen rijkswegen 2021
Bij 21 van de 51 dodelijke ongevallen op een rijksweg was er sprake van een aanrijding met een obstakel in de berm.

51 dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2021

SWOV benoemt een groot aantal relevante factoren in haar rapport. Enige opvallende cijfers zijn:

 • Van de 51 dodelijke slachtoffer was slechts 10-12% vrouw;
 • In 21 gevallen ging het om een aanrijding met een obstakel in de berm;
 • In 17 gevallen was de oorzaak een kop-staartbotsing. Van deze 17 gevallen ging het 9 keer om een achter aanrijding in de staart van een file;
 • In 6 gevallen ging het om een frontale aanrijding op een rijksweg, waarvan 4 frontale aanrijdingen plaatsvonden op een enkelbaansweg;
 • 8 maal was er sprake van een zeer hoge snelheid. In 6 van deze gevallen was er bovendien sprake van alcohol- of drugsgebruik;
 • Bij 6 dodelijke ongevallen speelde het voertuig een rol (technisch mankement, klapband, overbelading etc.);
 • Ook de infrastructuur speelt regelmatig een rol, waaronder in 6 gevallen een te krappe bocht zonder waarschuwing en in 4 gevallen het ontbreken van een matrixbord op een filegevoelige locatie.

SWOV onderzocht eerder ook ongevallen op rijkswegen in voorgaande jaren. Ten opzichte van de jaren 2016 tot en met 2020 bestaat er weinig verschil tussen de cijfers.

Maatregelen om veiligheid rijkswegen te vergroten

Het SWOV benoemt ook maatregelen om het aantal ongevallen terug te dringen. Een deel van de maatregelen sluit aan bij de voornaamste infrastructurele oorzaken van dodelijke ongevallen op rijkswegen. Dit zijn immers maatregelen die Rijkswaterstaat als wegbeheerder kan nemen:

 • Het verwijderen van obstakels langs de weg;
 • Het plaatsen van waarschuwingsborden en vangrails in krappe bochten;
 • Betere signalering (matrixborden) op plekken waar veel files ontstaan.

Het SWOV noemt ook andere veiligheidsmaatregelen. Waaronder gedragsverandering en hulpmiddelen zoals Autonomous Emergency Braking System (AEBS). Dit is een systeem dat in noodsituaties automatisch remt. AEBS is (vanaf 2015) verplicht in nieuwe vrachtwagens.

Bespreek uw schadevergoeding

Na een verkeersongeval, zoals een aanrijding op een rijksweg, laat u uw schade gratis afhandelen door een letselschade advocaat. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bronnen:

  www.SWOV.nl

  www.CBS.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief