Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht) is de verzamelnaam van rechten waarmee ondernemingen maar ook individuele creatieve talenten zich kunnen beschermen tegen derden die hun producten of diensten illegaal namaken of zonder vergoeding gebruiken.

Hierbij gaat het vooral om auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, know-how (trade secrets & confidential information). Multinationals als Apple, Samsung, Coca Cola, Manchester United en producenten van muziek, films en games strijden aan de lopende band tegen inbreuk (piracy, counterfeiting) op hun merken en uitvindingen. Maar ook in Nederland hebben veel bedrijven, start-ups en ZPP’ers zoals fotografen en ontwerpers voortdurend last van namaak en misbruik van hun intellectuele eigendommen, in winkels, op festivals, maar tegenwoordig vooral op het internet.

Beschermen intellectueel eigendom en merkenrecht

Met name voor start-ups is IE vaak het belangrijkste onderdeel van de onderneming. Investeerders en potentiële kopers zijn vooral geinteresseerd in IE-gerelateerde onderdelen van hun bedrijfsvoering. Wie zijn zaken op dat gebied goed heeft geregeld, staat niet alleen sterker bij inbreuk door derden, maar vergroot ook de kans dat bij een eventuele verkoop de beste prijs wordt betaald. Wie dit nalaat, zal bij dergelijke transacties mogelijk veel geld mislopen. Schakel daarom een gespecialiseerde jurist in die het bedrijf en zijn ambities goed kent. Die kan tevens adviseren bij het sluiten van contracten op het gebied van licenties, (selectieve) distributie, franchise, ICT en outsourcing, aangezien die vrijwel altijd belangrijke IE-aspecten bevatten.

intellectueel eigendomsrecht namaak

Inbreuk op uw intellectueel eigendom

Daar waar een inbreuk wordt gemaakt op uw merk of zonder uw toestemming uw software, muziek, foto’s, teksten en andere uitingen (auteursrecht of slaafse nabootsing) worden gebruikt, helpen wij u met het opheffen van de inbreuk en het vorderen van een passende schadevergoeding.

Maar ook kan het zijn dat een inbreuk bestaat uit misleidende of vergelijkbare reclames op krant, radio, TV of internet (adwords).

Onze hulp

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Wij kunnen u helpen bij het opstellen of beoordelen van commerciële (internationale) contracten op het gebied van IE-licenties, merchandise, ecommerce (websites), ICT master agreements, outsourcing van diensten (cloud), selectieve distributie, franchise en marketing;
 • Het opstellen en implementeren van een lange termijn IE strategie op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, (software-)octrooirecht, handelsnaamrecht en tekeningen & modellenrecht en het beschermen van uw branding en andere IE-assets;
 • Het opstellen van geheimhoudingsverklaringen (non-disclosure) en algemene voorwaarden met IE beschermingsclausules;
 • Het adviseren over en oplossen van (internet gerelateerde) inbreukzaken (piracy, anti-counterfeiting), slaafse nabootsing en misleidende reclame, zo nodig via de rechter;
 • Het adviseren over internet service provider (ISP) aansprakelijkheid en meer specifiek de zogenaamde “online copyright infringement liability limitations”.
 • Het adviseren over (online) privacy en data bescherming, in het bijzonder over de nieuwe Europese Data Bescherming Verordening (2016) en hoe deze nieuwe regelgeving optimaal in uw onderneming kan worden geïmplementeerd;
 • Het adviseren van allerhande Europese regelgeving op het gebied van compliance en het voorkomen van boetes.

Wilt u meer weten neem contact op ons algemene nummer 0800 44 55 000. Wilt u dat wij u bellen, laat dan een terugbelverzoek achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief