Advocaat recht op proces verbaal van de zitting

recht op proces verbaal

Recht op proces verbaal : Tijdens een mondelinge behandeling in een rechtszaak wordt een proces verbaal opgemaakt op grond van artikel 279 lid 4 Wetboek van Rechtsvordering.

Het komt regelmatig voor dat een advocaat dit proces verbaal van de mondelinge behandeling opvraagt bij de rechtbank of hof maar niet krijgt toegezonden. Advocaat heeft echter recht op proces verbaal van de zitting bij de rechter.

Mondelinge behandeling rechtszaak

Het mag duidelijk zijn dat ter zitting belangrijke zaken aan de orde komen die voor de procedure zeer relevant zijn. De Hoge Raad in Den Haag heeft op 20 november 2015  zich gebogen over het beschikbaar stellen van het proces verbaal van de zitting.

In het wetboek van rechtsvordering staat opgenomen dat de griffier (art. 290 lid 2 Rv) een afschrift van processen-verbaal verstrekt aan de verzoeker en aan de in de procedure verschenen belanghebbenden. Dit proces verbaal kan belangrijke informatie opleveren voor de verdere procedure en de beslissing wel of niet in hoger beroep te gaan.

In de kwestie waar de Hoge Raad zich over boog ging het erom dat een door de Officier van Justitie ingediend verzoek tot het verlenen van een machtiging voor voortgezet verblijf in een psychiatrische inrichting werd toegekend door de rechtbank in Rotterdam.

Recht op proces verbaal via verzoek advocaat

Hierop vraagt de advocaat een afschrift op van het proces verbaal. Ondanks herhaalde verzoeken zendt de rechtbank Rotterdam dat niet toe aan de advocaat. Aan de advocaat wordt medegedeeld dat de processen-verbaal op grond van beleidsafspraken alleen op verzoek van de Hoge Raad worden verstrekt. De advocaat voert aan dat de Rechtbank Rotterdam in strijd handelt met het bepaalde in art. 290 lid 2 Rv, alsook met art. 5 EVRM.

De Hoge Raad oordeelt dat het verstrekken van een afschrift van een proces-verbaal niet afhankelijk mag worden gesteld van het al dan niet zijn ingesteld van een rechtsmiddel als hoger beroep. Als een advocaat om vraagt om een afschrift van het proces verbaal die verklaart daaraan behoefte te hebben omdat wordt overwogen een rechtsmiddel tegen de beslissing in te stellen, moet het proces verbaal direct worden toegezonden aan de advocaat.

Vraag een advocaat

Bel 0800 – 44 55 000 voor vrijblijvend juridisch overleg. Of maak gebruik van het onderstaande contactformulier. Onze deskundigen staan u graag te woord.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief