Kifid veroordeelt hypotheekadviseur tot schadevergoeding

Kifid veroordeelt hypotheekadviseur tot schadevergoeding. Een hypotheekverstrekker uit Overijssel is door het KIFID, klachten instituut financieel dienstverlening, in het ongelijk gesteld.

In de uitspraak van het KIFID op 25 april 2016 (2016-192) werd een hypotheekverstrekker ‘veroordeeld’ tot het terugbetalen van het honorarium en een schadevergoeding vanwege opgetreden tussentijdse rentestijging.

Schadevergoeding Hypotheekadviseur

De klant verweet de hypotheekadviseur niet adequaat te hebben bijgestaan en geadviseerd over het traject bij de geldverstrekker. De klant wenste een hypotheek over te sluiten. De hypotheekverstrekker vroeg hiervoor bemiddelings- en advieskosten van € 3.000. De hypotheekverstrekker brengt financieel advies uit en dient een aanvraag in bij de geldverstrekker. De geldverstrekker vraagt daarop aanvullende financiële stukken, die de klant verstrekt.

Nadat een periode is verstreken informeert de klant, waarbij blijkt dat de geldverstrekker om nieuwere stukken vroeg. De klant confronteert de hypotheekverstrekker hiermee welke daarop verklaarde dat de al ingeleverde stukken te oud waren. Bij navraag bij de geldverstrekker bleek de vertraging de hypotheekverstrekker toe te rekenen. Op basis van deze opnieuw ingezonden stukken komt de hypotheek rond echter tegen een hogere rente.

Klacht KIFID

De klant dient een klacht in bij het KIFID over de handelswijze van de hypotheekverstrekker en claimt een schadevergoeding vanwege de rentestijging.

Het KIFID vindt dat de hypotheekverstrekker ernstig is tekort geschoten. De adviseur erkent dat de communicatie te wensen overliet maar wel adequaat heeft gehandeld. Ook wijst de adviseur er op dat de hypotheek is verstrekt.

Kifid veroordeelt hypotheekadviseur tot schadevergoeding

Er volgt een uitspraak: het Kifid veroordeelt hypotheekadviseur tot schadevergoeding. De geschillencommissie oordeelt dat de adviseur een inspanningsverbintenis heeft tot adviseren en inspannen. Dat het resultaat is bereikt, zijnde een hypothecaire lening, is niet van doorslaggevend belang. Wel is relevant dat het traject door toedoen van de adviseur is vertraagd en de klant daardoor schade heeft geleden. Gezien de beperkte inspanning van de adviseur oordeelt de geschillencommissie dat de adviseur 80% van het honorarium moet terugbetalen aan de klant. Ook is de adviseur schadeplichtig jegens de klant omdat door de vertraging de klant werd geconfronteerd met een hogere rente. Omdat de uitspraak van het KIFID voor de adviseur een niet-bindend advies is, kan deze de uitspraak naast zich neerleggen. De uitspraak van het KIFID geeft echter wel een goede indicatie voor het verdere juridische traject en mogelijkheid tot het krijgen van een schadevergoeding, c.q. schadeplicht.

Advies over het artikel : Kifid veroordeelt hypotheekadviseur tot schadevergoeding

Heeft u schade geleden, wordt tegen u een klacht ingediend of wordt u aansprakelijk gesteld? Wilt u advies over een schadevergoeding in uw situatie? Bel met onze advocaten of adviseurs 0800-4455000. U kunt ook contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief