Controleer de huurverhoging woonruimte

Huurverhoging woonruimte. Wilt u als verhuurder de huur verhogen. Voor het vaststellen van de (maximale) toegelaten huurprijsverhoging voor woonruimte 1 juli 2016 is het van belang om te beoordelen om welk soort woonruimte het gaat.

Controleer de huurverhoging woonruimte. Hieronder wordt een aantal type woonruimtes nader beschreven.

Huurverhoging woonruimte van sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die een laag inkomen hebben waardoor ze niet de mogelijkheden hebben om een woning in de vrije sector te huren.
Voor deze woningen en voor de huurprijs zijn alle regels van de huurprijzenwet van toepassing. Voor deze woningen is ook het puntenstelsel van toepassing. Ongeacht de huurstijging zullen de regels van het puntenstelsel voor huurder en verhuurder van toepassing blijven.

In 2015 mag bij het aangaan van de huurovereenkomst het jaarinkomen van de huurder maximaal € 29.825,00 bedragen en de huur mag niet hoger zijn dan € 710,68 (kale huur).
De maximale huurverhoging met ingang van 1 juli 2016 is 2,1%. Afhankelijk van het inkomen van de huurder (in 2014) kan een verhuurder de huur extra verhogen met 2,6% als het inkomen tussen € 34.678,00 en € 44.360,00 zit. De verhuurder kan de huur extra verhogen met 4,6% als het inkomen meer dan € 44.360,00 bedroeg. Bij de extra huurverhoging zal de verhuurder wel een verklaring van de Belastingdienst met een inkomensindicatie (huishoudinkomen) over 2014 moeten opvragen. Het huishoudinkomen is het verzamelinkomen van de huurder en de andere bewoners van het gehuurde.

huurverhoging woonruimte

Huurprijs geliberaliseerde huurwoningen en huurverhoging woonruimte

De geliberaliseerde woningen betreffen woningen waarvan de huurovereenkomst na 1 juli 1984 is aangegaan en waarvan de huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst boven de huursubsidiegrens ligt. Een huurder kan binnen zes maanden na ingang van de huurovereenkomst de huurprijs door een huurcommissie laten beoordelen. Als de huurprijs toch onder de liberalisatiegrens ligt dan volgt huurverlaging en zijn de regels van de huurprijzenwet van toepassing.

Voor deze woningen zijn slechts enkele regels van de huurprijzenwet van toepassing. Het puntenstelsel is niet van toepassing voor deze woningen, maar de vrije markt is bepalend voor de maximale huurprijs.
Er is geen maximaal redelijke huurprijs en ook geen maximumpercentage voor een huurverhoging van toepassing. In de praktijk zal een huurverhoging vastgelegd zijn in een indexeringsclausule, waarbij jaarlijks automatisch een huurverhoging kan plaatsvinden. Is er niets overeengekomen in de huurovereenkomst (een contract tussen partijen) dan zal er overeenstemming bereikt moeten worden over de huurverhoging tussen partijen. Is dat niet mogelijk en wenst huurder niet akkoord te gaan met de nieuwe huur, dan zal verhuurder moeten accepteren dat de huur hetzelfde zal blijven of hij zal de huurovereenkomst bij de rechter moeten opzeggen wegens het weigeren van een redelijk aanbod van huurverhoging.

Huurprijs kamerverhuur

Bij kamerverhuur of verhuur woonwagens-(standplaatsen) mag de maximale huurverhoging 2,1% zijn.

Uiteraard is een verhuurder niet verplicht om een huurverhoging (of de extra huurverhoging) te vragen. Een huurder kan geen bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2,1 % . Bezwaar tegen de extra huurverhoging bij de sociale huurwoning is wel mogelijk.

Juridisch advies bij huur en verhuur

Wilt u advies bij huur of verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Neem contact op met onze huurrecht specialisten en huurrecht advocaat op nummer 026 44 23 913 in Arnhem of 024 388 6680 in Nijmegen. Als u onderstaand contactformulier invult, nemen wij contact met u op.

Door: mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat huurrecht

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief