Een advocaat, ook wel raadsman of raadsvrouw, is een juridisch dienstverlener die optreedt voor zijn klant.

De advocaat is wettelijke beschermde vertrouwenspersoon. Dit houdt in dat advocaten bepaalde voorrechten hebben als het gaat over geheimhouding. Wat u met uw advocaat bespreekt is geheim. Advocaten kunnen niet worden gedwongen om deze geheimhouding te doorbreken.

Kernwaarden advocaten

Advocaten zijn per definitie partijdig. Anders dan een mediator en een notaris, behartigt de advocaat alléén de belangen van zijn klant. Een notaris behoort onpartijdig met zijn en een mediator meer-partijdig.

Ook is een advocaat onafhankelijk. Bij het verlenen van de juridische bijstand moeten advocaten volledig onafhankelijk kunnen werken. Er zijn geen belangen met andere partijen, zoals verzekeraars, politie of justitie. Alleen dan kan een raadsman zijn cliënt eerlijk en integer adviseren. Dit is belangrijk bij het verdedigen van uw belangen, het inschatten van de slagingskansen van de juridische procedure en de te verwachten advocaatkosten.

De raadsman gaat vertrouwelijk om met uw zaak en zal daar met niemand anders over spreken. Alles wat besproken wordt, blijft tussen u beiden. De vertrouwelijkheid is noodzakelijk om de zaak goed te kunnen juridisch doorgronden, adviseren en behandelen. Advocaten hebben een beroepsgeheim dat is opgenomen in de wet. Hij kan – tenzij zijn cliënt daarin nadrukkelijk toestemming voor geeft – niet worden gedwongen als getuige te verklaren. Dit geldt alleen voor zaken waarin hij de functie als raadsman heeft.

Advocaat
Advocaat

Advocatuur in Nederland

Om advocaat te worden zal men eerst een universitaire rechtenstudie moeten voltooien. Daarna volgt een beroepsopleiding advocatuur en een drie jaar durende stageperiode. Gedurende de stageperiode is de advocaatstagiair al werkzaam in de advocaat op een advocatenkantoor. In de stageperiode wordt de advocaat stagiair begeleid door een ervaren advocaat-patroon.

Rechten en plichten

Voor advocaten geldt de Advocatenwet. Ook is een advocaat lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisatie stelt regels aan de beroepsuitoefening en controleert dat. Het kan hierbij gaan over gedragsregels, de manier van het uitoefenen van de advocatenpraktijk en scholing.

Procesvertegenwoordiging bij rechtszaken

Advocaten zijn bij uitstek de professionals om een gerechtelijke procedure te begeleiden. Naast de degelijke en specialistische opleiding in een bepaald rechtsgebied, is de advocaat gespecialiseerd in procederen bij de rechter.

Bij sommige civiele rechters is een procesadvocaat verplicht. Dit heet verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u verplicht bent een advocaat in te schakelen. Dit geldt dan zowel voor de eiser als de gedaagde partij.

Advocaten Arnhem

Hijink Advocaten Arnhem is gevestigd aan de Onderlangs 1 te Arnhem. U kunt voor de deur parkeren. Bel 026 – 44 23 913 of gebruik ons algemene telefoonnummer 0800 – 44 55 000 om een afspraak te maken met een advocaat in Arnhem.

Advocaten Nijmegen

Hijink Advocaten Nijmegen is gevestigd aan het Kerkenbos 1021 te Nijmegen. U kunt voor de deur parkeren. Bel 024 – 388 66 80 of gebruik ons algemene telefoonnummer 0800 – 44 55 000 om een afspraak te maken met een advocaat in Nijmegen.

Vraag een advocaat

Heeft u een vraag aan een advocaat. U kunt deze onderstaand stellen door het contact formulier in te vullen. Ook kunt u contact met ons opnemen 0800-44 55 000 (gratis)

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres