Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Onlangs zijn de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in werking getreden. De beleidsregels vallen onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De beleidsregels bevatten een nieuw beoordelingskader voor het opleggen van (arbo)boetes.

De boetes bij arbeidsongevallen gaan omhoog voor werkgevers die niet beschikken over de standaard Arbo documentatie. Hieronder vallen onder andere de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en het plan van aanpak. De nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving bevat bovendien de mogelijkheid om direct een boete op te leggen bij afwezigheid van een RI & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Risico Inventarisatie & Evaluatie en plan van aanpak

Artikel 5 lid 1 Arbowet verplicht de werkgever een RI & E op te stellen. In een RI & E legt de werkgever, of een door de werkgever ingeschakelde deskundige derde, een momentopname vast betreffende de geschiktheid en veiligheid van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen binnen het bedrijf. Indien aanpassingen noodzakelijk zijn moet op grond van artikel 5 lid 3 Arbowet een plan van aanpak worden opgesteld aan de hand van de RI & E.

In de praktijk blijkt echter dat veel werkgevers niet aan deze verplichtingen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving voldoen. Maar liefst 55 % van alle bedrijven zou niet beschikken over de verplichte RI & E.

Wijziging boetebeleid

Onder de oude beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving kon alleen een boete worden opgelegd voor het ontbreken van een IR & E als eerst een waarschuwing was gegeven. De overtreding van artikel 5 lid 1 was voorheen gekwalificeerd als een Overige Overtreding (OO), maar wordt nu onder de Overtreding met Directe Boete (ODB) gebracht. De maximale boet is bovendien verhoogd van € 3000,– naar € 4500,– en kan dus zonder waarschuwing worden opgelegd.

De maximale boete voor overtreding van artikel 5 lid 3 Arbowet (het niet opstellen van een plan van aanpak) wordt in de nieuwe beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving verhoogd van € 750,– naar € 3000,–.

Strenger toezicht inspectie SZW

De bedoeling is dat de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving streng worden nageleefd door de Inspectie SZW. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of de naleving van de Arbowet op deze punten wordt geïntensifieerd.

Overleg over de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Als u als werkgever nog geen RI & E heeft opgesteld, doet u er goed aan hiervoor alsnog zo spoedig mogelijk zorg te dragen. Indien u vragen heeft over arbeidsomstandigheden of bedrijfsveiligheid neem dan gratis en vrijblijvend contact op. Bel 0800-4455000 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief