Inzicht patiënten en nabestaanden intern incidentenregister

Inzicht patiënten en nabestaanden intern incidentenregister: De Hoge Raad beoordeelde onlangs het recht van patiënten en nabestaanden om interne rapporten van de zorgverlener over een incident in te zien. Zorgverleners zijn verplicht een intern incidentenregister bij te houden. Hebben derden het recht deze rapporten in te zien?

Een patiënt in een GGZ-instelling pleegt zelfmoord. De ouders van de overleden patiënt proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd. De ouders vragen de zorginstelling om inzicht te geven in een PRISMA-rapport dat is opgesteld over het incident. De zorgverlener wil het rapport dat is opgesteld voor interne kwaliteitsverbetering niet beschikbaar stellen aan de ouders. De rechtbank en het gerechtshof geven de zorgverlener gelijk. De ouders gaan daarom naar de Hoge Raad.

Inzicht patiënten en nabestaanden intern incidentenregister

Intern kwaliteitssysteem zorgverlener

Een PRISMA-rapport is een rapport over een incident dat is opgesteld om de kwaliteit van de zorgverlening te verhogen. Het bijhouden van een intern incidentenregister is verplicht op grond van de wet. Dit interne register is in principe niet toegankelijk voor derden. De Hoge Raad beoordeelt in dit recente arrest het recht van derden op inzage in het intern incidentenregister.

Cassatie inzage intern kwaliteitssysteem zorgverlener

De rechtbank en het gerechtshof geven de zorginstelling gelijk. De ouders van de overleden patiënt gaan in cassatie bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad adviseert het cassatieberoep gegrond te verklaren. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en bevestigt de uitspraak van het gerechtshof.

Doel van het interne incidentenregister is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk incidenten worden gemeld. Het afschermen van de informatie in het incidentenregister betekent dat de drempel voor een melding lager is. De Hoge Raad geeft de zorgverlener gelijk. Patiënten en nabestaanden hebben geen recht interne incidentrapporten in te zien.

OM en inspectie hebben wel inzicht in incidentenregister

Het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de zorgaanbieder hebben wel inzicht in het interne incidentenregister. Deze instanties kunnen eventueel ook maatregelen nemen tegen de zorgverlener.

Informatie inzien

Voor een eventuele aansprakelijkstelling is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De eiser van een letselschadevergoeding moet het recht op een schadevergoeding bewijzen. Het bespreken van uw letselschade met een advocaat helpt u direct een goed beeld te krijgen van uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202 en Advies A-G.

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief